Logo Facebook

OSP Żywocice wybrały władze na nową kadencję

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych. Już trzecia jednostka OSP z ternu Gminy Krapkowice wybrała skład nowych władz na kolejną kadencję. W sobotę 5 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach, na którym podsumowano działalność OSP za 2010 rok oraz za okres kadencji 2006 - 2010. DSC01822 [1024x768].jpeg W zebraniu OSP uczestniczyli: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Romuald Haraf, opiekun gminy Krapkowice z ramienia PSP Dowódca JRG kpt. Lucjan Lubaszka, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Krapkowicach dh Jerzy Jarosz, Radny Rady Miejskiej i Sołtys Żywocic dh Szczepan Bryś oraz licznie zgromadzeni członkowie OSP.

Zebranie otworzył Prezes OSP dh Arnold Joszko, którego też Walne Zebranie wybrało na przewodniczącego zebrania. Na protokolanta zebrania wybrano dh Annę Wojtala; dokonano również wyboru komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Zarząd OSP przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działalność stowarzyszenia za okres minionej kadencji, przedstawiono również sprawozdanie finansowe a także plan działalności i plan finansowy na 2011 rok. DSC01815 [1024x768].jpeg Sprawozdanie i plan finansowy przedstawiła dh Aneta Nowak. Następnie przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które odczytał jej Przewodniczący dh Franciszek Glacel. We wniosku końcowym sprawozdania Komisja Rewizyjna wnioskowała do walnego zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium. Po udzieleniu absolutorium za okres sprawozdawczy, walne zebranie przystąpiło do wyboru członków przeszłego zarządu i komisji rewizyjnej.
W czasie ogłoszonej krótkiej przerwy nastąpiło ukonstytuowanie się zarządu i komisji rewizyjnej.

Skład zarządu na nową kadencję wygląda następująco: Prezes - Arnold Joszko, Naczelnik - Kazimierz Lisik, Z-ca naczelnika - Damian Nowak, Sekretarz - Anna Wojtala, Skarbnik - Aneta Nowak, Gospodarz - Denis Nosol, Kronikarz - Adriana Stokłosa oraz Członek zarządu - Szczepan Bryś.
Komisja Rewizyjna pracować będzie w składzie: Przewodniczący - Franciszek Glacel, Sekretarz – Tomasz Namysło oraz Członek – Norbert Duczek.
W dalszej części zebrania wybrano 4 delegatów na Zjazd Miejsko-Gminny oraz 2 przedstawicieli do przyszłego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe