Logo Facebook

Projekt uzyskał akceptację

Projekt „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” złożony przez Gminę Krapkowice a przygotowany wspólnie z mieszkańcami Żywocic uzyskał akceptację Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny – 20 osobowego gremium w znakomitej większości złożonego z burmistrzów i wójtów miast i gmin z terenu 10 gmin.

Na liście rankingowej złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty, projekt ten ulokował się na wysokim 5 miejscu (najwyższym spośród wszystkich wniosków z terenu Gminy Krapkowice). Uzyskał 19,69 pkt. (na 20 możliwych).

Warto dodać, że wnioskowana wartość dofinansowania to kwota 23 269, 33 zł a część środków na realizację tego projektu pochodzić będzie także z Funduszu Sołeckiego, przynależnego Żywocicom na 2011 rok. W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren na skrzyżowaniu ulicy Łąkowej z ulicą Kozielską. Wykonane zostanie nowe ogrodzenie z kostki granitowej i zamontowane zostaną ławki. Całość dopełni architektura niskiej zieleni. foto 080.jpeg

*****

Na posiedzeniu w dniach 13 – 14 kwietnia 2011 r. Rada Programowa uznała za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju łącznie 49 wniosków, które wybrane zostały do dofinansowania do limitu 911 530,58 zł. Nie zostało zakwalifikowanych 12 wniosków na łączną kwotę ponad 180 tys. zł.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe