Logo Facebook

Wmurowanie kamienia węgielnego

W samo południe 31 maja rozpoczęła się przy szkole podstawowej w Żywocicach uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod wielofunkcyjną salę gimnastyczną.

Powitania bardzo licznie przybyłych gości dokonała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach - Joanna Jeż.

Sala sportowa 31.05.2011 014.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 017.jpeg

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Chmielewski, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Witold Rożałowski, Radni Rady Miejskiej, komendanci służb mundurowych policji i straży pożarnej a także społeczność Żywocic z Sołtysem Szczepanem Brysiem i Radą Sołecką, obecnym proboszczem żywocickiej parafii ks. Piotrem Kamieniakiem a także byłym proboszczem Krzysztofem Korgel. Wśród zaproszonych gości była także przebywająca w Krapkowicach kilkuosobowa delegacja miasta partnerskiego Camas w USA z Lloydem Halversonem na czele.

Sala sportowa 31.05.2011 011.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 067.jpeg

Uroczystość miała charakter wyjątkowo uroczysty. Po oficjalnym wystąpieniu Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury krótką historię budowy hali sportowej przytoczył jeden z inicjatorów budowy Szczepan Bryś. Chwilę później główny inicjator budowy – burmistrz Krapkowic poprzedniej kadencji Piotr Solloch w dowód uznania odebrał z rąk przewodniczącego rady Odznakę „Zasłużony dla Krapkowic”, nadaną przez Radę Miejską zeszłej kadencji.

Sala sportowa 31.05.2011 025.jpeg

W dalszej kolejności odczytany został i podpisany przez zaproszonych gości Akt Erekcyjny, plac budowy został zaś poświęcony przez proboszcza ks. Piotra Kamieniaka.

Sala sportowa 31.05.2011 044.jpeg

Akt Erekcyjny umieszczono w metalowej tubie, razem z aktualnym fotografiami miejscowości, aktualnymi wydaniami gazet lokalnych oraz funkcjonującymi w obiegu monetami. Wmurowania kamienia węgielnego dokonali kolejno zaproszeni goście.

Sala sportowa 31.05.2011 034.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 050.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 061.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 063.jpeg

Na pamiątkę dla przyszłych pokoleń została ufundowana kronika, w której to zawarte zostały już wszystkie ważne wydarzenia związane z historią budowy.

Po głównej ceremonii zaproszeni goście dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki, później udali się do budynku szkoły, gdzie uczniowie przedstawili okolicznościowy program artystyczny.

Sala sportowa 31.05.2011 083.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 080.jpeg

***
Wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęty został bardzo ważny etap w tworzeniu lokalnej bazy sportowej. Społeczność Żywocic z utęsknieniem, bardzo długo czekała na tę chwilę z uwagi na  brak na terenie wsi obiektu spełniającego jednocześnie także funkcję integracyjną.

Tekst, który koniecznie trzeba przeczytać: 

 

Galeria zdjęć z uroczystości:

Sala sportowa 31.05.2011 014.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 017.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 011.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 044.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 023.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 025.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 034.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 046.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 050.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 061.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 063.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 055.jpeg

Sala sportowa 31.05.2011 059.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 071.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 083.jpeg Sala sportowa 31.05.2011 080.jpeg

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe