Logo Facebook

Zmiana aranżacji skweru przy straży

Ruszyły prace przy zmianie aranżacji skweru obok remizy straży pożarnej. Zgodnie z założeniami projektu „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” na początku listopada Gmina Krapkowice podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie tego zadania.

Prace rozbiórkowe starego, betonowego ogrodzenia wykonali nieodpłatnie w ramach tzw. wkładu własnego projektu sami mieszkańcy. A łatwo nie było. Popękany i zniszczony czynnikiem czasu mur a także osadzone głęboko korzenie usytuowanych tu przed laty drzew stanowiły dość trudną do pokonania barierę. Poradziła jednak sobie z tym fadroma użyczona przez p. Brysia. Swoje ciągniki z przyczepami podstawili p. Kostka i p. Wieszołek a grupa 12 mieszkańców pod kierownictwem p. Joszko i p. Lisika w kilka popołudni uporała się rozbiórką.

foto 002.jpeg foto 011.jpeg

W akcję rozbiórki starego ogrodzenia zaangażowali się przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie wsi – Ochotniczej Straży Pożarnej Żywocicach, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Żywocie a także Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

foto 004.jpeg foto 015_1.jpeg

W tym tygodniu (15.11) na teren stawiła się firma, która wykona prace budowlane. Na ile pozwoli pogoda zostaną wylane fundamenty i rozpocznie się murowanie nowego ogrodzenia z kostki granitowej.

Wniosek przygotowany wspólnie z mieszkańcami Żywocic o wartości prawie 37 tys. zł w części zostanie zrealizowany w tym roku, zakończony natomiast zostanie do 31 marca przyszłego roku. Część środków (10 tys. zł) pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego Żywocic na 2011 rok. Warto wspomnieć, że w ramach zadania wykonane zostanie nowe ogrodzenie, przy alejce wewnętrznej z kostki brukowej zamontowane zostaną ławki. Na końcu posadzone zostaną ozdobne nasadzenia niskiej zieleni.

Zgodnie  z założeniami dofinansowanego projektu, zagospodarowanie tej centralnej części wsi z jednej strony przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, z drugiej powstanie ciekawe miejsce spotkań mieszkańców. Co ważne także ze względu na przebiegającą przez Żywocice oznakowaną trasę rowerową miejsce to może być często odwiedzane przez turystów uprawiających turystykę rowerową.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe