Logo Facebook

Umowa podpisana

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę II etapu kanalizacji Żywocic. Jak już informowaliśmy w 2012 roku, budowa kanalizacji w Żywocicach podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap zakończyć ma się do końca października br. Drugi z nich praktycznie właśnie się rozpoczął. W ogłoszonym przez Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych udział wzięło siedem firm. Z przedstawionych ofert pięć wykluczono z postępowania. Z pozostałych dwóch najbardziej korzystną, a zarazem najtańszą przedstawił Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek – Janicka z Opola. I to z tą firmą dzisiaj (21 sierpnia) podpisana została umowa. Deklarowana przez firmę wartość wykonania zadania to 3 354 669,52 zł. Dla ciekawości najwyższą cenę, na którą opiewała jedna z ofert to kwota  7 483 426,21 zł

Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca w terminie do 30 września 2014 roku będzie miał do wybudowania sieć grawitacyjną z rur kamionkowych, PCV i PEHD o długości ok. 3657 mb. Ponadto sieć tłoczną z rur PEHD o średnicy od 50 do 125 mm o długości ok. 1128 mb. Przy końcu ul. Łąkowej wykonana ma zostać także przepompownia ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem.

Stali mieszkańcy Żywocic wiedzą już które ulice obejmie II etap. Dla porządku jednak informujemy, iż ekipy budowlane pojawią się na odcinku ulicy Krapkowickiej od posesji nr 33 do końca w kierunku Pietni, ponadto na ulicy Józefa, na ulicy Średniej – od skrzyżowania z ulicą Józefa do końca, w tym także na ulicy Nowej oraz na pozostałym odcinku ulicy Ogrodowej. W etapie tym wykonany zostanie także pozostały odcinek ulicy Kozielskiej od wysokości posesji nr 19 do końca oraz ulica Łąkowa. Ta część Żywocic zostanie podłączona do przepompowni, która będzie zlokalizowana na końcu ulicy Łąkowej.

Na dołączonej mapce ulice realizowane w II etapie zaznaczono kolorem brązowym.

mapka_kanalizacja_Zywocice_net.jpeg

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe