Logo Facebook

Składanie nowych deklaracji dot. odbioru odpadów

Burmistrz Krapkowic informuje, że od 01 stycznia 2014 roku Gmina Krapkowice będzie samodzielnie realizowała zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe oraz w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji, które dostępne są na stronie internetowej www.krapkowice.pl oraz w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, II piętro, pokój 36 i 37) oraz poniżej.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 77/44 66 895, 77/44 66 864.

Do pobrania:

DOCdeklaracja.doc (112,00KB)

PDFdeklaracja.pdf (75,17KB)

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe