Logo Facebook

Rekolekcje wielkopostne w kościele parafialnym

Tegoroczne parafialne rekolekcje wielkopostne, które odbyły się w dniach od 25.02 do 1.03 poprowadził Ks. dr Piotr Krakowiak - palotyn, teolog i psycholog, obecnie dyrektor gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC (dawniej Hospicjum Pallottinum). Ks. Krakowiak jest z hospicjami związany od 1990 r., jest założycielem Fundacji Hospicyjnej i Krajowym Duszpasterzem Hospicjów.

Dyrektorem Hospicjum w Gdańsku został w 2002 roku. W tym samym roku został powołany na Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski. W 2004 r. kapłan utworzył Fundację Hospicyjną, która dziś wspiera ponad 100 hospicjów w całym kraju. W czerwcu 2007 ks. dr Piotr Krakowiak został przez "Dziennik Bałtycki" ogłoszony "Człowiekiem Roku 2006”.

   Rekolekcje w kościele parafialnym w Żywocicach przebiegały w tym roku pod hasłem „Otoczmy troską życie".

Nowy rok duszpasterski 2008/2009 rozpoczęty w pierwszą niedzielę Adwentu ma za hasło przewodnie właśnie: "Otoczmy troską życie".

Słowa te wskazują na szczególną wartość ludzkiego życia, wyznaczają kierunek ludzkiego działania w relacji do Boga i w odniesieniu do wspólnoty ludzkiej. Aby ten kierunek właściwie realizować, trzeba wiedzieć, jaką wartość ma życie ludzkie, w jakim dziś znajduje się zagrożeniu i na co należałoby zwrócić szczególną uwagę.

Konieczne jest także podejmowanie pozytywnego działania, podejmowanie wolontariatu, zwłaszcza w hospicjach czy też w parafialnych grupach Caritas, niosąc pomoc najuboższym. Temat ten został wyjątkowo ciekawie przedstawiony w naukach rekolekcyjnych, ze względu na charakter pracy ks. rekolekcjonisty poparty był prawdziwym świadectwem obecności w otoczeniu najbardziej potrzebujących opieki.

    Tradycyjnie w czasie tych kilku dni duchowych rozważań znalazła się czas na nauki dla poszczególnych stanów: dla małżonków, dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, dla młodzieży szkolnej i dla młodzieży studiującej. Jeden dzień rezerwowany jest także na jakże ważne spotkanie z osobami chorymi i starszymi, którzy często nie mają możliwości, aby uczestniczyć w praktykach religijnych w kościele.

Po porannej uroczystej mszy w kościele, w czasie której udzielany był sakrament namaszczenia chorych, wszyscy zostali zaproszeni na radosne spotkanie do naszej szkoły.

P1050269.jpeg
Tam to przy kawie i słodkim poczęstunku wszyscy obecni wraz z ks. rekolekcjonistą oraz proboszczem Piotrem Kamieniakiem toczyli bardzo ciekawe rozmowy, wspólnie śpiewali i przysłuchiwali się koncertowi organkowemu.

IMG_0029.jpeg
Ks. dr Krakowiak opowiadał o zwyczajach Kaszubów – regionu, z którego pochodzi; sam też z zaciekawieniem słuchał o śląskich tradycjach i spotkaniach, które tu na Śląsku się organizuje.

IMG_0021.jpeg

Uroczyste zakończenie rekolekcji nastąpiło w niedzielę po sumie. Ta drogą ks. Proboszcz serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy znaleźli czas, by się na tych modlitewnych rozważaniach spotkać. Dziękuje serdecznie za poświęcony czas, za modlitwy, za wszelką okazaną życzliwość i pomoc w organiazacji.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe