Logo Facebook

Żywocicka OSP pod nowymi sterami

Żywocicka Ochotnicza Straż Pożarna pod nowymi sterami. Po 17 latach kierowania jednostką przez dh Arnolda Joszko, który z początkiem roku objął funkcję Wiceburmistrza Krapkowic, zarządzanie strażakami – ochotnikami w Żywocicach przejął nowy Prezes dh Sebastian Niesporek. Wczorajsze (17.01.2020) Walne Zebranie jednomyślnie zaakceptowało dokonane zmiany w zarządzie OSP, a symbolicznemu przekazaniu jednostki w nowe stery towarzyszyli m.in. Burmistrz Andrzej Kasiura, Komendant Powiatowy PSP brygadier Krzysztof Kuniec, Komendant Gminny OSP Damian Król, opiekun gminy z ramienia PSP mł. Kpt Paweł Lechociński i naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich w krapkowickim Urzędzie Miasta i Gminy Franciszek Glombica.

Nowemu Prezesowi Sebastianowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia, wytrwałości i wielu sukcesów.

Nowy skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach ustalony został w następujący sposób.

  • Prezes - Sebastian Niesporek
  • Wiceprezes-naczelnik - Robert Joszko
  • II Wiceprezes - Kacper Stokłosa
  • Z-ca naczelnika - Kazimierz Lisik
  • Sekretarz - Anna Wojtala
  • Skarbnik - Aneta Nowak
  • Gospodarz - Robert Chmura
  • Kronikarz - Adriana Malina

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe