Logo Facebook

Deklaracje za odpady - do 10 marca

Uwaga mieszkańcy!

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zachodzi potrzeba złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. obowiązek zamieszczenia w deklaracji informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, jak również wprowadzają możliwość częściowego zwolnienia z opłaty za odpady właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnym, mieszkalnymi, którzy zadeklarują zagospodarowanie powstających na nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.

Wypełnione deklaracje należy złożyć do 10 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe