Logo Facebook

Jak to było na początku

Historia Straży Pożarnej w Żywocicach sięga roku 1889, kiedy to 9 listopada Gmina Żywocice utworzyła swój własny związek strażacki. Inne źródło - archiwum Instytutu Śląskiego w Opolu pod pozycją 65 z 1895 roku podaje, iż Straż Pożarna w Żywocicach wchodzi już w tym roku w skład spisu związków strażackich w powiecie opolskim.

W 1911 roku został zakupiony konny wóz strażacki z ręczną pompą. Pompa sprawna do dnia dzi­siejszego uświetnia pokazy sprzętu pożarniczego zachwycając niejednego znawcę. Pomimo trudności, jakie ówczesna Gmina Żywocice przeżywała, wyciąga pomocną dłoń i zakupu­je dla sąsiedniej Pietni, która nie posiada żadnego sprzętu przeciwpożarowego, przyczepę pożarnicza zaczepianą do ciągnika, pompę H-400 oraz pompę ręczna do zaprzęgu konnego.

Istotnymi elementami historii są dzisiaj zbiory zdjęć z lat przedwojennych i powojennych, indywi­dualny akt nadania z 1958 roku, protokoły ze zdarzeń i pożarów z lat 1945-1960, a także liczne dyplo­my, puchary i odznaczenia.

straz_2.jpeg

Członkowie OSP Żywocice w roku 1975

straz2(1).jpeg

Zdjęcie w większej rozdzielczości

Karty historii zapisało także kilka osób - działaczy OSP, którzy przewodzili jednostce: 

- Paweł Malcher - od 1947 r. Prezes Stowarzyszenia Straży 

- Józef Zwiór - od 1948 r. Prezes OSP 

- Franciszek Richter - od 1952 r. Komendant OSP 

- Franciszek Mandalka - od 1960 r. Komendant OSP 

- Franciszek Glacel - od 1972 r. Prezes OSP 

- Henryk Pawliczek - od 1991 r. Prezes OSP 

Od 2004 roku funkcję Prezesa pełni Arnold Joszko.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe