Logo Facebook

Kalendarium 2007 roku

Streszczenie sprawozdania za 2007 rok:

v     3 lutego odbyło się walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Żywocice. Obraz1.jpeg

v     28 kwietnia na terenie Leśnictwa Pietna zostały zorganizowane ćwiczenia wszystkich jednostek z terenu całej gminy. Obraz2.jpeg

v     Na prośbę Komendanta Miejsko Gminnego w Krapkowicach oraz organizatorów nasi druhowie w dniu 1 maja tradycyjnie uczestniczyli w zabezpieczaniu Krapkowickiego Biegu Ulicznego.

v     W sobotę 12.05.2007 r. w Steblowie odbyły się uroczystości związane z gminnymi obchodami Święta Strażaka, na które przybyły delegacje strażaków z wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Krapkowice. Udział w nich wzięła także delegacja naszej straży na czele z pocztem sztandarowym. W trakcie uroczystości dokonano wręczenia odznaczeń dla zasłużonych i wyróżniających się strażaków z terenu całej gminy. Za szczególne zaangażowanie w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu nadało Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa dh. Ginterowi Schaefer oraz dh. Walterowi Malaka, Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” dh. Anecie Nowak. Obraz4.jpeg

Za aktywny udział w działalność OSP, Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach nadało odznakę „Strażak Wzorowy”: Mateuszowi Marek, Marcinowi Schaefer, Malinie Księżarczyk.

v     9 maja tradycyjnie grupa strażaków z naszej jednostki uczestniczyła w Pielgrzymce Strażaków na Górę Św. Anny.

v     W miesiącu maju rozpoczęły się przygotowania do kolejnych zawodów sportowo-pożarniczych.

v     Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze odbyły się w tym roku na boisku sportowym w Krapkowicach – Otmęcie w dniu 17 czerwca. Obraz8.jpeg
Drużyny OSP Żywocice zajęły następujące miejsca:

·        Seniorzy – II miejsce

·        Kobieca Drużyna – I miejsce

·        MDP dziewczęta – II miejsce

·        MDP chłopcy – III miejsce

·        Oldboje – IV miejsce

v     W miesiącu lipcu w KP PSP odbyło się kilkudniowe szkolenie sędziów do uczestnictwa w zawodach sportowo pożarniczych. Z OSP Żywocice w szkoleniu uczestniczyło 3 druhów: Damian Nowak, Klaudiusz Morawiec i Arnold Joszko.

v     Na V Zjazd Weteranów i Zasłużonych Działaczy OSP nasz zarząd delegował druha Gintera Schaefera. Zjazd ten odbył się tym razem w Rozwadzy 5.10.2007r. Obraz7.jpeg

v     VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się 6 października na boisku sportowym w Rozwadzy - nasza drużyna dziewcząt MDP zwyciężyła w swojej kategorii i zakwalifikowały się do zawodów na szczeblu wojewódzkim. Obraz5.jpeg

v     W dniu 20 października odbył się planowany przegląd operacyjno – techniczny. Nasza jednostka okazała się bardzo dobrze przygotowana - zajęliśmy III miejsce z 4 punktami karnymi i 48 punktami preferencyjnymi. Obraz6.jpeg

 

Wyjazdy do akcji ratowniczych i pożarów.

W czasie minionego roku nasi druhowie wyjeżdżali m.in. do zdarzeń:

v     23 marca na placu zabaw przy ul. Kozielskiej braliśmy udział w usuwaniu powalonego drzewa. W akcji brało udział 4 strażaków.

v     Kolejny wyjazd 27.06. do pożaru stodoły i budynku gospodarczego w Pietni. W akcji brało udział 3 strażaków.

v     Kolejny wyjazd 7.08 do usuwania rozlanego oleju z samochodu ciężarowego w Krapkowicach. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca wycieku. W akcji brało udział 2 strażaków

v     Od 8-9 września w związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym braliśmy udział w monitorowaniu rzeki Odry. 8 września razem z pracownikami firmy odpowiedzialnej za stan urządzeń wodnych uszczelnialiśmy workami z piaskiem klapy na wale w Żywocicach. W akcji brało udział 4 strażaków.

 

Działalności kulturalna i prewencyjna prowadzonej przez naszą OSP a także udział w konkursach i turniejach.

v     9 marca na boisku PSP w Żywocicach odbyła się prezentacja sprzętu technicznego zainstalowanego na wozie ratownictwa drogowego z KPPSP w Krapkowicach a także na lekkim samochodzie gaśniczym z OSP Żywocice. Dzieci wysłuchały prelekcji na temat udzielania pomocy ofiarom wypadków, celowości używania sprzętu technicznego: rozpieraków, podnośników, poduszek powietrznych itp. Obraz9.jpeg

v     W tym samym czasie w budynku szkoły przeprowadzony został Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu miejsko – gminnym „Młodzież zapobiega Pożarom”. Tego samego dnia, po południu w sali w Żużeli odbyły się eliminacje w grupie szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce zdobyła dh. Aleksandra Rusz, II zaś dh. Adriana Stokłosa. Obydwie awansowały do eliminacji wojewódzkich.

v     11 maja w Opolu Grudzicach odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. OSP Żywocice reprezentowały Adriana Stokłosa i Sandra Rusz. Obraz3.jpeg

v     Jak zwykle w ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia druhowie i druhny brały udział w zabezpieczaniu Dożynek Wiejskich a także ochronie namiotu i uczestników festynu.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe