Logo Facebook

Kalendarium 2009 roku

W piątek 5 lutego w Szkole Podstawowej odbyło się Walne Zebranie członków OSP Żywocice, podsumowujące działalność jednostki za 2009 rok. Udział w nim wzięli zarówno członkowie czynni, jak i wspierający. Nie zabrakło najstarszych członków – honorowych.

IMG_2799.jpeg
W trakcie zebrania w formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostało sprawozdania z działalności OSP za 2009 rok. Jednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku był obchodzony w miesiącu maju Jubileusz 120 rocznicy powstania straży pożarnej w Żywocicach a także zaplanowany w tym czasie Gminny Capstrzyk z udziałem wszystkich jednostek z terenu całej gminy Krapkowice.

IMG_2804.jpeg

IMG_2803.jpeg
Zgodnie z wymogami walnego zebrania przedstawione zostały także sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W ślad za wnioskiem Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zastała podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP.

A oto jak się przedstawia struktura członków OSP na dzień zebrania:

Liczba członków czynnych

49

Liczba członków wspierających

29

Liczba członków MDP

20

Razem

98

 

Liczba członków do 16 lat

10

Liczba członków od 16 do 18 lat

7

Liczba członków od 18 do 70 lat

72

Liczba członków powyżej 70 lat

9

 

 Zebrani mogli zapoznać się przedstawionymi planami: działalności na 2010 rok i planem finansowym. Plany te zostały przyjęte także jednogłośnie.

IMG_2810.jpeg
W trakcie zawiązanej dyskusji poruszane zostały kwestie związane z ochroną przeciwpowodziową, w tym także sprawa uregulowania rzeki Osobłogi. Nie mniej najważniejszym tematem była jednak kwestia rozbudowy żywocickiej remizy, dla której to w ubiegłym roku została przygotowana dokumentacja projektowa.

 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe