Logo Facebook

Żywocice w programie Odnowa Wsi

W dniu 20 czerwca 2007 Rada Miejska Krapkowicach podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectwa Żywocice do programu Odnowa Wsi w Województwie Opolskim. Tydzień wcześniej mieszkańcy Żywocic głosowaniem na Zebraniu Wiejskim wyrazili wolę uczestnictwa w tym programie. Zebraniu przewodniczył sołtys Szczepan Bryś.

zebranie1.jpeg

Obecny na spotkaniu gminny koordynator programu – pracownik Urzędu Miasta i Gminy Henryk Steinfhoff przedstawił mieszkańcom zarys programu i zalety, jakie może zyskać miejscowość działająca w tym, można tak nazwać europejskim przedsięwzięciu. Europejskim, gdyż o udziale wsi z województwa opolskiego bardzo dużo rozmawiano w trakcie VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi, który odbywał się w końcu maja w niedaleko położonym Kamieniu Śląskim.

zebranie.jpeg

Wytypowane zostały także osoby do grona Liderów programu, które zajmą się sprawami przygotowania strategii i programu działalności a także możliwościami pozyskiwania dodatkowych środków na polepszanie warunków życia i upiększanie wsi. Grupę liderów tworzą: Paweł Wiencek, Anna Wojtala, Tomasz Namysło, Adrian Glacel.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe