Logo Facebook

Historia korony żniwnej

Do 1929 roku do Żywocic należały 3 wielkie folwarki: gospodarstwa rolne Ligota, Sołectwo Żywocice oraz tzw Dobra Krapkowickie. W gospodarstwach tych na bardzo dużym areale uprawiano szereg upraw. Niestety nie wiemy dokładnie jak wyglądały w tamtych czasach obrzędy związane z zakończeniem żniw.
Jak wynika z kronik śląskich obrzędy te w całym kraju miały długowieczną tradycję.
Pozwala nam to przypuszczać, że także w Żywocicach pielęgnowano te tradycje. Udowodnić to jednak możemy dopiero od 1934 roku. Pierwsze korony żniwne powstawały w gospodarstwie Pana Leo Dreslera na ul. Kozielskiej. W roku 1932 została tutaj zatrudniona w charakterze pomocy w gospodarstwie Pani Anna Wieczorek z Zabierzowa. Mimo ciężkiej pracy w gospodarstwie w wolnym czasie miała bardzo interesujące, można powiedzieć artystyczne zajęcie. W dzisiejszych czasach nazwalibyśmy to hobby. Ze specjalnie wybranych dojrzałych i ciężkich kłosów plotła ona koronę, którą po żniwach można było zawiesić w holu gospodarstwa. Ta informacja bardzo szybko rozniosła się po całej wiosce. Podczas dożynek w 1934 roku oficjalnie przedstawiony został jej wyrób, co zostało uwiecznione na okolicznościowym zdjęciu przed pomnikiem. dozynki6.jpeg
Tradycję tę kontynuowano do II wojny światowej.
Po wojnie w 1945 roku do Pani Wieczorek przyłączyła się sąsiadka gospodarstwa w osobie pani Julia Suchy, która okazała się bardzo zdolną uczennicą. W tym czasie podjęto pierwsze próby nadania koronie żniwnej nowego kształtu. Przyozdobiono ją ziarenkami różnych zbóż nawlekanymi na nici.
Był to całkiem nowy, nieznany w okolicy ale bardzo misterny i czasochłonny sposób zdobienia. Ten rodzaj korony wymagał dla zachowania odpowiedniej stabilności specjalnego, mocnego stelażu wykonywanego ze stalowych prętów. Konstrukcje te „wyczarowywał” wiejski kowal Pan Johan Bartela pod czujnym okiem i z cennymi wskazówkami pań wykonujących koronę.
Od tego czasu w Żywocicach korony wykonywane były jako kombinacja wiązanych kłosów i plecionych nadziewanych ziaren.dozynki2.jpeg
W 1950 roku Pani Anna Wieczorek wyszła za mąż i przeniosła się do Przechodu. Wyplatanie koron przeniosło się w inne miejsce.
W latach pięćdziesiątych korony wyplatane były najpierw w gospodarstwie Państwa Wanke w później w budynku ówczesnej straży pożarnej. W tych pracach brały udział Panie Irmgarda i Wanda Suchy, Jadwiga Wanke, Róża Kroll, Erna Beer i wiele innych osób, które im dzielnie pomagały.
Po uroczystych mszach dożynkowych korony wystawiane były w krapkowickim kościele parafialnym.
W 1954 roku, w czasie ogólnopolskich dożynek w Opolu żywocicka korona została wyróżniona zajmując pierwsze miejsce wśród wszystkich koron. To wyróżnienie powtórzyło się w roku 1971, co stanowi niezbity dowód artystycznych umiejętności żywocickich pań wyplatających korony.
W kolejnych latach wioska nie tylko organizowała własne dożynki ale także brała udział w dożynkach organizowanych przez gminę powiat, czy też diecezję opolską.
Od 1983 roku organizację i przygotowywanie koron przejęła Pani Edeltrauda Namysło, która przewodniczy tym pracom a także całemu Kołu Gospodyń Wiejskich do dzisiejszego dnia. Konstrukcje koron wykonywane były kolejno przez szereg ślusarzy i spawaczy m.in. Heinricha Witt, Rudolfa Wyszka, Bernarda Jendrusch, Teodora Kubata. Od 1995 do 2002 konstrukcje przygotowywał Pan Herbert Wicher a od 2003 roku „pałeczkę” przejął Pan Klemens Mulorz.
Od 1989 roku zwyczaj wyplatania koron mieszanych upadł. Prace skoncentrowały się na wykonywaniu koron ziarnkowych. Tradycja ta trwa do dziś. dozynki9.jpeg
Powstawanie koron ziarnkowych jest bardzo mozolne i czasochłonne, dlatego też można porównać do narodzin dziecka po okresie 9 miesięcy rozwijania się w łonie matki.
Obecnie przy wykonywaniu korony żniwnej pracuje średnio 15 kobiet przez okres 9 miesięcy. Praca ta stała się niezwykłym wydarzeniem kulturalnym i wiejską tradycją.
Te prawdziwe działa sztuki u wszystkich oglądających wywołują falę podziwu i niedowierzania.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia prace prowadzono w pomieszczeniach starej szkoły przy ul. Kozielskiej a od 1995 roku w przedszkolu przy ul. Średniej.
Żywocice od lat odnoszą znaczące sukcesy w organizowanych przez gminę, powiat czy też województwo konkursach koron żniwnych. Pierwszych miejsc nie sposób już policzyć.
W roku 2002 nasza korona wystawiana była na dorocznych targach „Zielony Tydzień” w Berlinie, gdzie wzbudziła duże zainteresowanie i uwagę bardzo wielu zwiedzających.
Grupę pań pracujących przy koronie tworzą: Edeltrauda Namysło, Maria Wieczorek, Gerda Wyszka, Anna Michalik, Gertruda Wiencek, Gertruda Biel, Joanna Mulorz, Adela Mucha, Stefania Jonderko, Erna Kuchta, Krystyna Glacel, Małgorzata Richter. Wspomagają grupę Panie: Elfryda Witt, Barbara Wiater, Lidia Niesporek, Mania Niesporek oraz Rita Plichta.

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe