Logo Facebook

Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice

W niedzielę 1 lipca na krapkowickim rynku wręczone zostały uroczyście odznaki honorowe Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice. Jedna z nich trafiła do mieszkańca Żywocic Henryka Pawliczka. odznaczeni1.jpeg Pan Henryk do 2003 roku był Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach. To właśnie Zarząd OSP wystąpił do Rady Miejskiej o uhonorowanie odznaką za społeczną postawę i dotychczasową działalność na rzecz środowiska Miasta i Gminy Krapkowice, za duże zaangażowanie w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, szczególnie w czasie powodzi 1997 roku.

Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę na sesji w dniu 20 czerwca.

Odznaki wręczone zostały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach Andrzeja Kulpę a także Burmistrza Krapkowic Piotra Sollocha w trakcie uroczystości obchodzonych w 10 rocznicę „powodzi tysiąclecia” z 1997 roku.odznaczeni2.jpeg

Henryk Pawliczek to kolejna osoba z Żywocic uhonorowana tą prestiżową dla ziemi krapkowickiej odznaką.

Dla przypomnienia wcześniej odznaczonymi zostali:

Ø       za ofiarność, zaangażowanie w działalności Rady Miejskiej w kadencji 1990- 1994, za aktywność i pracę na rzecz rozwoju Regionu Krapkowickiego

v            Bernard Dudek

Ø       za wieloletnią, ofiarną pracę społeczną na rzecz Miasta i Gminy Krapkowice (2002r.)

v            Joachim Siekiera

Ø       za społeczną postawę i dotychczasową działalność na rzecz środowiska Miasta i  Gminy Krapkowice (2004r.)

v            Ksiądz  Dziekan  Krzysztof Korgel

v            Ilona Makowiec

v            Gerlinda Wiencek

Ø       za długoletnią pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz środowiska lokalnego (2006r.)

v            Edeltrauda Namysło

v            Helena Poskart

v            Aniela Micha

v            Bernard Kroll 

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe