Logo Facebook

Walne Zebranie OSP

W piątek 30 stycznia w Szkole Podstawowej odbyło się Walne Zebranie członków OSP Żywocice, podsumowujące działalność jednostki za 2008 rok. W zebraniu udział wzięło udział 46 członków, w tym 12 członków wspierających i 6 członków MDP. PICT0347.jpeg

W poniższych tabelkach przedstawiono ilość członków w zależności od charakteru członkowstwa a także w zależności od wieku.

Liczba członków czynnych

51

Liczba członków wspierających

29

Liczba członków MDP

24

Razem

104

 

Liczba członków do 16 lat

16

Liczba członków od 16 do 18 lat

14

Liczba członków od 18 do 70 lat

68

Liczba członków powyżej 70 lat

7

W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2008 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na 2009 rok.

PICT0352.jpeg

Zebrani mogli zapoznać się w czasie wyświetlanych prezentacji m.in. z projektem rozbudowy remizy, który zamierzamy w niedalekiej przyszłości zrealizować.

Jednym z punktów zebrania było podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia członków honorowych OSP Żywocice. Zostali nimi:

Jonderko Jan

s. Pawła

Malaka Walter

s. Maksymiliana

Cichoń Ryszard

s. Ryszarda

Langer Alfred

s. Ludwika

Wyszka Rudolf

s. Ryszarda

Glacel Franciszek

s. Franciszka

Pruszko Henryk

s. Pawła

 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zastała podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP.

PICT0339.jpeg W czasie dyskusji głos zabrali m.in. obecni na zebraniu Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP druh Romuald Haraf a także Komendant Gminny druh Jerzy Jarosz. Prezes Zarządu OSP Żywocice, Arnold Joszko przedstawił szczegółowy plan działalności na 2009 rok, poinformował też o planowanych uroczystościach związanych z przypadającą w tym roku 120 rocznicą powstania straży pożarnej w Żywocicach. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 30 maja. Zaplanowany został już w tym dniu Gminny Capstrzyk z udziałem wszystkich jednostek z terenu całej gminy Krapkowice.

PICT0344.jpeg

Polityka prywatności Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe