Plan odnowy miejscowości


Plan odnowy miejscowości jest dokumentem, który pozwala pozyskać wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. na realizację wielu przedsięwzięć, w tym także by otrzymać pomoc finansową ze środków unijnych.

Plan odnowy miejscowości musi być przyjęty przez Zebranie Wiejskie, powinien także określać strategię działania w sferze społecznej i kulturalnej oraz gospodarczej wsi na co najmniej pięć lat.

Plan Odnowy Miejscowości Żywocice na lata 2016-2026 uchwalony został przez Zebranie Wiejskie w Żywocicach w dniu 28.05.2019r. Dalej, zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przyjęty został także przez Radę Miejska w Krapkowicach na sesji w dniu 27.06.2019r.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.