Rys historyczny parafii


Budowa kościoła w Żywocicach rozpoczęła się z inicjatywy Komitetu budowy kościoła założonego przez proboszcza parafii Św. Mikołaja w Krapkowicach ks. Stanisława Niesporka. Pierwsze inauguracyjne spotkanie odbyło się w dniu 15 maja 1983r. 

Grunt pod budowę kościoła przekazali mieszkańcy Żywocic Panowie Joachim Wiesiołek i Henryk Pawliczek. W dniu 21 czerwca 1983r. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojego pobytu na Górze Św. Anny poświęcił kamienie węgielne pod budowę nowych kościołów, w tym kamień pod budowę kościoła w Żywocicach. Uroczysta Msza Św. z udziałem ks. biskupa Antoniego Adamiuka, w trakcie której został poświęcony plac budowy i krzyż odbyła się w niedzielę 3 lipca 1983r.

Wiosną 1984r. ruszyły prace budowlane przy budowie kościoła zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym projektem budowlanym autorstwa arch. Ireny Kowol. W sierpniu 1984 roku do pracy w krapkowickiej parafii powołany został ks. Krzysztof Korgel, który miał zająć się budową kościoła w Żywocicach. 

Pierwsza Msza Św. przyszłego proboszcza na placu kościelnym przy budowanej już świątyni została odprawiona w niedzielę 26 sierpnia. Nowa parafia pod wezwaniem Świętego Floriana w Żywocicach została utworzona z dniem 1 stycznia 1985r. poprzez odłączenie z Parafii Św. Mikołaja w Krapkowicach miejscowości: Żywocic, Pietni oraz Ligoty Krapkowickiej.

Już 6 stycznia 1985r. ks. Biskup Jan Wieczorek podczas Mszy Św. wprowadzającej na urząd proboszcza ks. Krzysztofa Korgla dokonał uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego i położenia kamienia węgielnego poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 

25 czerwca 1985r. w budowanym żywocickim kościele odbyły się prymicje. Swoją pierwszą Mszę Św. odprawił mieszkaniec Żywocic ks. Norbert Joszko. 

Konsekracja kościoła miała miejsce 5 listopada 1989r. a dokonał jej ks. Biskup Alfons Nossol – ordynariusz opolski. Pół roku później – 6 maja 1990r. ks. Biskup Gerard Kusz poświęcił trzy nowe dzwony ufundowane przez Parafian. W roku 1998 przy kościele została wybudowana kaplica przedpogrzebowa.

Z żywocickiej parafii oprócz ks. Norberta Joszko wywodzą się jeszcze kapłani: ks. Andrzej Niesporek, ks. Waldemar Musioł, ks. Adam Jankowski oraz siostry zakonne: s. Karolina Cebula CSSE, s. Margarita Cebula CSSE.