Wydażenie

 W piątek 30 marca, w Żywocicach odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym, zgodnie z przyjętym w terminarzu zebrań w Gminie Krapkowice dokonano wyborów: sołtysa i rady sołeckiej. A to wszystko w związku z upływem czteroletniej kadencji.

W zebraniu uczestniczyło 90 mieszkańców, co zgodnie ze Statutem Sołectwa Żywocice stanowi wymaganą liczbę do przeprowadzenia wyborów.

Porządek obrad zebrania przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej, wybór Sołtysa a także wybory członków Rady Sołeckiej. Mieszkańcy Żywocic zgłosili jedną kandydaturę na sołtysa – poprzednio piastującego tę funkcję Szczepana Bryś. W wyniku przeprowadzonych wyborów otrzymał on 89 głosów.

Tak więc Sołtysem Żywocic na kadencję 2007-2011 został Szczepan Bryś.

Następnie przystąpiono do wyboru członków rady sołeckiej. Mieszkańcy zgłosili 10 kandydatów: Bartela Norbert, Gałeczka Hubert, Jeż Joanna, Joszko Arnold, Kucharzak Jan, Namysło Andrzej, Namysło Edeltrauda, Nowak Aneta, Szywalski Bertold i Wiencek Paweł.

W wyniku głosowania, w skład Rady Sołeckiej wsi Żywocice weszło siedem osób, które uzyskały największą liczbą głosów: 

 •  Gałeczka Hubert – 77 głosów
 • Joszko Arnold – 75 głosów
 • Jeż Joanna – 74 głosy
 • Bartela Norbert – 58 głosów
 • Namysło Edeltrauda – 58 głosów
 • Nowak Aneta – 57 głosów
 • Szywalski Bertold – 54 głosy
Na zdjęciu nowa Rada Sołecka z Zastępcą Burmistrza Krapkowic Romualdem Harafem

W punkcie zebrania przewidzianym na zgłaszanie wniosków mieszkańcy Żywocic przedstawili najpilniejsze i najważniejsze zadania, które należałoby zrealizować. A mianowicie:

 • wykonanie utwardzenia (położenie dywanika asfaltowego lub kostki) na „odnodze” ulicy Kozielskiej, naprzeciw cmentarza
 • usprawnienie systemu monitoringu na ul. Krapkowickiej, zainstalowanie dodatkowych kamer
 • budowa hali sportowej przy szkole podstawowej
 • budowa kanalizacji sanitarnej
 • zainstalowanie na ul. Krapkowickiej fotoradaru a także wykonanie przejścia dla pieszych
 • zwiększenie częstotliwości odbierania segregowanych odpadów
 • powołanie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi i przystąpienie do programu „Odnowa Wsi”
 • doprowadzenie do spotkania z przedstawicielami powiatowej policji oraz służb drogowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza na ul. Krapkowickiej.

Właśnie sprawa bezpieczeństwa na ulicy Krapkowickiej, brak przejścia dla pieszych (o które mieszkańcy wnioskują od czasu wykonania chodnika) a także konieczność zamontowania fotorardaru dla ostudzenia „zapału kierowców” pędzących przebiegającą przez Żywocice drogą wojewódzką mieszkańcy poświęcili najwięcej czasu. Temat jest bardzo ważny ze względu na chociażby stale zwiększającą się liczbę przejeżdżających w kierunku Głubczyc (granicy z Czechami) samochodów ciężarowych a także ze względu na rozpoczęcie czasu dyskotek. Udział bywalców tych ostatnich, a zwłaszcza ich powrót do domów mieszkańcy ulicy Krapkowickiej odczuwają chyba najbardziej. Nie mało czasu w czasie zebrania Wiceburmistrz Haraf poświęcił na tłumaczenie i odpowiedzi dotyczące mającej według niedawnych planów powstać w 2007 roku we wsi kanalizacji.

Z innych tematów poruszanych na zebraniu wymienić można temat czystości na przystankach PKS, zagospodarowania terenu przy Osobłodze i na tzw. żywocickim „bleichu”.

W zebraniu, oprócz mieszkańców udział wzięli: zastępca Burmistrza Krapkowic Romuald Haraf a także radny powiatowy Henryk Steinhoff.