News

10 listopada w krapkowickim domu kultury odbyła się druga część oficjalnych uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości. Była to okazja do wręczenia wyróżnionym osobom odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice”.

Wśród wyróżnionych był także wieloletni radny i sołtys Żywocic a do 2007 roku także członek Rady Sołeckiej Pan Bernard Dudek. Został uhonorowany za długoletnią pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz środowiska lokalnego.

Medale i gratulacje przekazywali burmistrz Krapkowic oraz przewodniczący Rady Miejskiej. Warto przy okazji dodać, że Pan Dudek tym szczególnym wyróżnieniem odznaczony został już po raz drugi. Pierwsza odznaka przyznana została za ofiarność, zaangażowanie w działalności Rady Miejskiej w kadencji 1990- 1994, za aktywność i pracę na rzecz rozwoju Regionu Krapkowickiego. Serdecznie gratulujemy!

O wyróżnionych do tej pory odznaką honorową „Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice” mieszkańcach Żywocic poczytać można tutaj: