Informacja

Koniec roku, to zazwyczaj okres wszelkiego rodzaju sprawozdań i rozliczeń rocznych. Jest to praktyka stosowana w wielu organizacjach, społecznościach i parafiach.

Podobnie jest też w żywocickiej wspólnocie. Pierwszym podsumowaniem jest już przedstawiona statystyka dotycząca życia w parafii przedstawiana przez proboszcza podczas nabożeństwa na zakończenie roku.

Poprzez przestawione przez Proboszcza ks. Piotra Kamieniaka statystyki możemy bardzo łatwo zobrazować jak wyglądało życie parafialne na przestrzeni całego roku.

W kościele parafialnym zostało ochrzczonych 17 dzieci – 9 dziewczynek i 8 chłopców; sakrament ślubu zawarły 4 pary. Zmarło 13 parafian.

W ubiegłym roku przeżyliśmy zakończenie posługi proboszczowskiej przez ks. Krzysztofa Korgela, wprowadzenie na urząd nowego Proboszcza ks. Piotra Kamieniaka, wizytę biskupa opolskiego połączoną z udzieleniem sakramentu bierzmowania. O większości z tych wydarzeń przeczytać możemy w dziale Parafia Św. Floriana.

Teren wokół kościoła został w części ogrodzony okazałym i ozdobnym murem na którym w tym roku zostaną zamontowane metalowe elementy ogrodzenia a także bramy wjazdowe.

Obok kościoła wybudowany został nowy podjazd, z którego mogą korzystać zarówno osoby niepełnosprawne na wózkach, jak też osoby którym po schodach poruszanie się sprawia więcej trudności.

Również w ubiegłym 2007 roku w samych Żywocicach zauważyć można było wiele pozytywnych zmian, które mają wpływ na zewnętrzny wizerunek wsi.  

Zmienił się także nie do poznania budynek żywocickiej szkoły podstawowej.

W ciepłych kolorach, z wymienionymi oknami prezentuje się jakże inaczej…