News

W niedzielę 1 lipca na krapkowickim rynku wręczone zostały uroczyście odznaki honorowe Zasłużony dla Miasta i Gminy Krapkowice. Jedna z nich trafiła do mieszkańca Żywocic Henryka Pawliczka.

Pan Henryk do 2003 roku był Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach. To właśnie Zarząd OSP wystąpił do Rady Miejskiej o uhonorowanie odznaką za społeczną postawę i dotychczasową działalność na rzecz środowiska Miasta i Gminy Krapkowice, za duże zaangażowanie w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, szczególnie w czasie powodzi 1997 roku.

Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę na sesji w dniu 20 czerwca.

Odznaki wręczone zostały przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach Andrzeja Kulpę a także Burmistrza Krapkowic Piotra Sollocha w trakcie uroczystości obchodzonych w 10 rocznicę „powodzi tysiąclecia” z 1997 roku.

Henryk Pawliczek to kolejna osoba z Żywocic uhonorowana tą prestiżową dla ziemi krapkowickiej odznaką.

Dla przypomnienia wcześniej odznaczonymi zostali:

 • za ofiarność, zaangażowanie w działalności Rady Miejskiej w kadencji 1990- 1994, za aktywność i pracę na rzecz rozwoju Regionu Krapkowickiego
  • Bernard Dudek
 • za wieloletnią, ofiarną pracę społeczną na rzecz Miasta i Gminy Krapkowice (2002r.)
  • Joachim Siekiera
 • za społeczną postawę i dotychczasową działalność na rzecz środowiska Miasta i  Gminy Krapkowice (2004r.)
  • Ksiądz  Dziekan  Krzysztof Korgel
  • Ilona Makowiec
  • Gerlinda Wiencek
 • za długoletnią pracę i zaangażowanie społeczne na rzecz środowiska lokalnego (2006r.)
  • Edeltrauda Namysło
  • Helena Poskart
  • Aniela Micha
  • Bernard Kroll