Ważna informacja

W czwartek 13 marca 2008r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy uchwalili Plan Rozwoju Miejscowości na lata 2008-2013. W zebraniu wziął udział Zastępca Burmistrza Krapkowic Romuald Haraf.

Na zaproszenie Rady Sołeckiej, związane z wnioskami z poprzedniego zebrania wiejskiego przybyli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

Mieszkańcy Żywocic w bardzo żywiołowej dyskusji nawiązywali do nurtujących ich problemów związanych głównie z poprawą bezpieczeństwa we wsi, szczególnie na ul. Krapkowickiej, z brakiem tak długo oczekiwanej kanalizacji, z poprawą stanu nawierzchni dróg bocznych.

Prezentację planu rozwoju Żywocic przedstawił Paweł Wiencek – lider grupy Odnowy Wsi, która została wyłoniona w ubiegłym roku.

W planie zawarte zostały informacje w zwięzły sposób charakteryzujące wieś, przeprowadzona została inwentaryzacja zasobów wsi a także wskazane zostały planowane kierunki rozwoju, najważniejsze zamierzenia i planowane projekty, o których dofinansowanie grupa będzie się ubiegać. Zgodnie z prawidłami przygotowania dobrego planu rozwoju dokonana została analiza mocnych i słabych stron wsi, na podstawie których można ocenić jakie działania mogą przyczynić się do poprawy jakości życia w Żywocicach.

Poniżej prezentacja przedstawiona na zebraniu: