Informacja

W niedzielę 25 lutego w kościele parafialnym w Żywocicach miała miejsce bardzo ważna dla całej społeczności uroczystość.

W czasie liturgii mszy św. odbyło się kanoniczne wprowadzenie na urząd nowego proboszcza ks. Piotra Kamieniaka. Aktu tego dokonał Dziekan dekanatu krapkowickiego ks. dr Henryk Wolny, który na samym początku mszy odczytał dekret Abp. Alfonsa Nossola – Ordynariusza Diecezji Opolskiej mianujący z dniem 10 lutego ks. Piotra proboszczem w Żywocicach.

Po okolicznościowej homilii wygłoszonej przez ks. Józefa Dziuka – proboszcza parafii w Gorzowie Śląskim skąd pochodzi nowy żywocicki proboszcz, miał a miejsce druga część przewidzianego prawem kanonicznym wprowadzenia: publiczne wyznanie wiary i przysięga na ewangelię.

Po części liturgicznej przyszedł czas na oficjalne powitania. Najpierw członkowie Rady Parafianej, po nich Burmistrz Krapkowic Piotr Solloch. W imieniu mieszkańców Żywocic nowego proboszcza przywitał Sołtys Szczepan Bryś z dwoma poprzednikami: Bernardem Krollem i Bernardem Dudek.

Nieco niekonwencjonalnym ale i może bardziej atrakcyjnym powitaniem popisali się członkowie Zarządu żywocickiego LZS-u, którzy znanemu z zamiłowania do sportu – a szczególnie piłki nożnej – ks. Piotrowi wręczyli koszulkę z przypisaną funkcją, z wielką prośbą o poratowanie drużyny w przypadku braku dostatecznej do rozpoczęcia meczu liczby zawodników.

Przejęty nową funkcją i wzruszony ks. Piotr podziękował wszystkim za tak serdeczne przywitanie, za już przekazane słowa życzliwości, zapewniając jednocześnie o chęci współpracy dla dobra całej parafii.