Informacja

Razem, nie osobno do wiedzy i umiejętności. Program pod taką nazwą realizowany był w miesiącu listopadzie przez nauczycieli, uczniów i rodziców PSP im. Jana Pawła II w Żywocicach. Został on współfinansowany z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku.

Skierowany został do uczniów klas I-III oraz ich rodziców a miał on na celu: wspieranie harmonijnego rozwoju przez kształcenie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, rozwijanie talentów oraz umiejętności uczestniczenia w kulturze; integrowanie, scalanie rodzin i pogłębianie więzi między nimi, wzmocnienie ich funkcji wychowawczej; integrowanie się dzieci i ich rodzin ze szkołą; ukazanie atrakcyjnych form zdobywania wiedzy i umiejętności.

Program był on realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych – warsztatów artystycznych (żywego słowa, śpiewu, gry na instrumentach), oraz gier i zabaw ruchowych. W ramach tych zajęć zostały zorganizowane wyjazdy – rodzinny, do teatru lalki i aktora w Opolu, dla dzieci, do Sali Gier i zabaw Bajlandia oraz na krytą pływalnię w Brzegu. Podsumowaniem gier i zabaw sportowych był rodzinny piknik sportowy.

Natomiast ewaluacją zajęć artystycznych była prezentacja uczniów klas I-III dla całej społeczności szkolnej i rodziców. Podczas trwania programu prowadzona była kronika projektu ukazująca szczegóły jego przebiegu. Powstała również wystawa fotograficzna, którą można oglądać w szkole do końca stycznia. Już teraz serdecznie zapraszamy, a okazji zapewne będzie wiele. W planach dyrekcji szkoły są już bowiem spotkanie choinkowe i zabawa karnawałowa. Zapraszamy!