Galeria

Zapełniony do ostatniego miejsca autobus z pielgrzymami udającymi się do Krzeszowa wyruszył z Żywocic wczesnym rankiem 22 października. Parafinie na czele z ks. Proboszczem Piotrem Kamieniakiem wzięli udział już w kolejnej parafialnej pielgrzymce. Tym razem droga wiodła w tereny województwa dolnośląskiego, Do Krzeszowa koło Kamiennej Góry. To właśnie tam, w Krzeszowie znajduje się jeden z nielicznych w kraju zabytków klasy „zerowej” – Świątynia Najświętszej Maryi Panny, która została podniesiona do godności Bazyliki Mniejszej przez papież Jana Pawła II w 1998 roku.

Dojeżdżając do miejscowości z daleka widać było już piętrzące się ponad domami dwie wieże bazyliki. Po przyjeździe na miejsce i krótkim odpoczynku wszyscy udali się do kościoła by przed głównym ołtarzem, gdzie mieści się najcenniejszy skarb Diecezji Legnickiej – ikona Matki Boskiej Łaskawej, uczestniczyć we mszy św. odprawionej przez proboszcza ks. Piotra.

Słynący łaskami obraz i czczony na przestrzeni dziejów przez wiele narodów najstarszy XIII-to wieczny wizerunek Matki Boskiej na ziemiach Polski i jeden z pięciu najstarszych w Europie nie sposób było zauważyć. Obraz o wymiarach około 60 x 37,5 cm namalowany był na drewnie modrzewiowym, ale ani twórca obrazu ani też data jego namalowania nie są znane.

Nie sposób zauważyć było także nowych organów, które po całkowitej modernizacji były na etapie strojenia. Składają się bagatela z ….2806 piszczałek.

Po mszy wraz z przewodnikiem żywociccy pielgrzymi obejrzeli najpiękniejsze miejsca w bazylice a także posadowiony tuż obok Kościół św. Józefa.

Decyzja o jego budowie na miejscu dotychczasowego Kościoła św. Andrzeja z XIV wieku podjętą została w 1690 roku, w pierwszym roku swojego panowania przez opata krzeszowskiego Bernarda Rossa. Została zakończona w 1696 roku. Wnętrze kościoła ozdobione jest licznymi malowidłami ściennymi powstałymi w latach 1693 – 1695. Ich walory estetyczne zachowały się do dnia dzisiejszego.

Po krótkim przerwie i zakupieniu pamiątek w przykościelnym Centrum Informacji Pielgrzyma przyszedł czas na drogę powrotną. W jej trakcie jeszcze jeden przystanek – przepiękny Zamek w Książu. Znany przez niektórych jako Fürstenstein – zamek znajdujący się w granicach Wałbrzycha jest jednym z elementów Szlaku Zamków Piastowskich. Jest to trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). Znajduje się w nim około 400 pomieszczeń o łącznej kubaturze 150 tys. metrów3.

Wykorzystane są jednak tylko niższe kondygnacje. Zamek posiada kilka wież. Na najwyższą z nich – wieżę główną – można wejść, by podziwiać panoramę okolicy. Otoczenie rezydencji stanowią wielopoziomowe tarasy, będące miniaturami ogrodów we francuskim stylu.

Książ słynie też ze wspaniałej stadniny koni oraz palmiarni, w której rośnie ponad 100 gatunków egzotycznych roślin sprowadzonych tutaj z kilku kontynentów.

Pełni wrażeń pielgrzymi z modlitwą i śpiewem na ustach wrócili późnym popołudniem do Żywocic. Wielkie słowa podziękowania należą się w tym miejscu głównemu organizatorowi i duchowemu przewodnikowi księdzu proboszczowi za kolejną, tak bogatą w przeżycia pielgrzymkę.