Wydażenie

Jubileusz 120 lat, to znaczący czas w historii, to czas życia kilku pokoleń. To z pewnością powód do dumy, do licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół i zaproszonych gości.


Świętowanie Jubileuszu 120 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach rozpoczęło się w sobotę 30 maja uroczystą mszą św. w intencji wszystkich strażaków i ich rodzin, odprawioną przez Wojewódzkiego Kapelana Strażaków ks. dr Józefa Urbana, byłego proboszcza w Żywocicach a obecnie proboszcza parafii w Obrowcu ks. Krzysztofa Korgela oraz Proboszcza Parafii Św. Floriana w Żywocicach ks. Piotra Kamieniaka.

Pododdziały strażaków wprowadzone zostały do kościoła przez dowódcę uroczystości – komendanta gminnego dh Jerzego Jarosza.

Po mszy świętej ok. godz. 17:00, na czele z orkiestrą dętą i pocztami sztandarowymi, w paradnym szyku wszyscy przemaszerowali pod remizę OSP Żywocice.

Tam to została odsłonięta tablica pamiątkowa z okazji jubileuszu 120-lecia. Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu dh Joachim Wojtala; Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Romuald Haraf; Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach dh Arnold Joszko oraz przedstawiciel weteranów dh Franciszek Glacel.

Parę chwil później tablica została poświecona przez obecnych na uroczystości księży.Dalsze uroczystości odbyły się już pod namiotem ustawionym na boisku sportowym. Po złożeniu przez dowódcę uroczystości meldunku Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego, zabrał głos Prezes OSP w Żywocicach druh Arnold Joszko. Witając zaproszonych gości wspomniał, iż każda społeczność przywiązuje wielkie znaczenie do tego, co działo się w swojej historii, w historii regionu, gminy, swojej wsi jak i każdej organizacji z osobna. Poinformował zebranych o jubileuszu 120-lecia powstania OSP Żywocice oraz o obchodzonych także w tym dniu gminnych obchodach dnia strażaka.

Każdy jubileusz swoją specjalną formułą obejmuje także przedstawienie rysu historycznego jednostki. W sobotniej uroczystości dokonała tego przedstawicielka OSP Żywocice druhna Anna Pieczyk.

Po odczytaniu rysu historycznego nastąpiła doniosła chwila wręczenia medali i odznaczeń.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Opolu nadało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Szczepanowi Bryś.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Opolu nadało Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhom Arnoldowi Joszko, Jerzemu Rakowskiemu, Krzysztofowi Suchy i Rudolfowi Wyszka.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Opolu nadało Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhom Norbertowi Duczek i Rafałowi Pieczyk.

Wręczenia medali dokonali Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu dh Joachim Wojtala oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach brygadier Marek Matczak.

Za zaangażowanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krapkowicach nadało Odznakę „Strażak Wzorowy” druhom Tomaszowi Namysło i Robertowi Chmura.

Odznaki wyróżnionym wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Jerzy Jarosz oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego druh Romuald Haraf.

Z okazji jubileuszu 120-lecia nasza OSP otrzymała okolicznościowe listy i życzenia.

Kliknij aby powiększyć

Za duży wkład i zaangażowanie na rzecz OSP Żywocice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Krapkowicach na wniosek Zarządu OSP w Żywocicach wyróżnił listami gratulacyjnymi następujących druhów Aleksandrę Rusz, Adrianę Stokłosa, Klaudiusza Morawiec, Kazimierza Lisik, Rafała Pieczyk, Jana Wieszołek, Denisa Nossol i Rafała Wieliczek.

Zarząd OSP Żywocice wyróżnił okolicznościowymi upominkami honorowych, a także zasłużonych, wieloletnich członków Waltera Malaka, Rudolfa Wyszka, Jana Jonderko, Franciszka Glacel, Ryszarda Cichoń, Alfreda Langer, Henryka Pruszko, Helmuta Niestrój, Gintera Bomba, Bernarda Dudek, Waltera Kolasa, Józefa Chmura, Joachima Wieszołek, Bernarda Glacel, Henryka Pawliczek i Józefa Siegert.

Za bezinteresowne wspieranie OSP Żywocice, Zarząd jednostki wyróżnił okolicznościowymi upominkami sponsorów:

Pana Ryszarda Szczepanka – właściciela firmy TK-EKO Bud w Krapkowicach

Pana Marka Boronowskiego – właściciela firmy „Marecki Tour” w Żywocicach.

Okolicznościowe upominki otrzymały także wszystkie jednostki OSP biorące udział w uroczystościach.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszła kolej na wspólną biesiadę pod namiotem. Do tańca przygrywał zespół Presto a zabawa trwała do wczesnych godzin rannych.