Informacja

W piątek 30 stycznia w Szkole Podstawowej odbyło się Walne Zebranie członków OSP Żywocice, podsumowujące działalność jednostki za 2008 rok. W zebraniu udział wzięło udział 46 członków, w tym 12 członków wspierających i 6 członków MDP.

W poniższych tabelkach przedstawiono ilość członków w zależności od charakteru członkowstwa a także w zależności od wieku.

Liczba członków czynnych51
Liczba członków wspierających29
Liczba członków MDP24
Razem104
Liczba członków do 16 lat16
Liczba członków od 16 do 18 lat14
Liczba członków od 18 do 70 lat68
Liczba członków powyżej 70 lat7

W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2008 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawione zostały także plany działalności i plan finansowy na 2009 rok.

Zebrani mogli zapoznać się w czasie wyświetlanych prezentacji m.in. z projektem rozbudowy remizy, który zamierzamy w niedalekiej przyszłości zrealizować.

Jednym z punktów zebrania było podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia członków honorowych OSP Żywocice. Zostali nimi:

Jonderko Jans. Pawła
Malaka Walters. Maksymiliana
Cichoń Ryszards. Ryszarda
Langer Alfreds. Ludwika
Wyszka Rudolfs. Ryszarda
Glacel Franciszeks. Franciszka
Pruszko Henryks. Pawła

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej zastała podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP.

W czasie dyskusji głos zabrali m.in. obecni na zebraniu Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP druh Romuald Haraf a także Komendant Gminny druh Jerzy Jarosz. Prezes Zarządu OSP Żywocice, Arnold Joszko przedstawił szczegółowy plan działalności na 2009 rok, poinformował też o planowanych uroczystościach związanych z przypadającą w tym roku 120 rocznicą powstania straży pożarnej w Żywocicach. Jubileuszowe uroczystości odbędą się 30 maja. Zaplanowany został już w tym dniu Gminny Capstrzyk z udziałem wszystkich jednostek z terenu całej gminy Krapkowice.