Ważna informacja

Wszystko wskazuje na to, iż z początkiem nowego roku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach powinny rozpocząć się wielki roboty budowlane.

A wszystko za sprawą mającej się tam rozpocząć budowy hali sportowej. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach z końcem października ogłosił przetarg na realizacje tego zadania. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach – inwestycja pod taką nazwą została zaplanowana do sfinansowania w części  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi.

Inwestycja obejmuje budowę budynku sali gimnastycznej o wymiarach 29,56m x 18,36m, nie podpiwniczonego o powierzchni zabudowy 481,42 m2 i powierzchni użytkowej 427,84 m2.  Część budynku, w którym zlokalizowana jest sala gimnastyczna będzie miała wysokość prawie 7,5 m.

Budynek podzielony jest generalnie na dwie części: salę sportową oraz zaplecze socjalno-techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), magazyn sprzętu, pokój nauczyciela z wydzielonym pomieszczeniem na prysznic, pomieszczenie sprzątaczki oraz pomieszczenie kotłowni.

Budynek hali sportowej usytuowany będzie równolegle do budynku szkoły.

Inwestor – Gmina Krapkowice – przewidział w ramach całości zamówienia publicznego także zagospodarowanie terenu – dojścia i dojazdy o powierzchni 734,91 m2.

Firma, która wygra przetarg i będzie budowała halę, będzie miała za zadanie także dostarczenie kompletnego wyposażenia sali w sprzęt sportowy, m.in. w drabinki gimnastyczne, kozły, płotki, materace, stoły do tenisa stołowego a nawet piłki i skakanki.

Termin składania ofert do przetargu został wyznaczony do 15 grudnia br. Po podpisaniu umowy wykonawca na zakończenie zadania będzie miał 12 miesięcy.

Wszystko wskazuje więc na to, że na początku 2012 roku powinna w Żywocicach zostać oddana do użytku nowa ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców sala gimnastyczna z prawdziwego zdarzenia.