Galeria

Skutki powodzi, która przechodzi obecnie od południa kraju ku północny dotknęły także Żywocice.

Pierwsze działania związane z przygotowaniem się mieszkańców do wielkiej wody rozpoczęły się w sobotę 15 maja. W poniedziałek 17 maja rozpoczęło się zabezpieczanie workami z piaskiem najniżej położonych domów przy ul. Krapkowickiej. W kolejnym dniu ewakuowano już meble, sprzęt i wyposażenie domów. Wielka woda „pojawiła się” w środę 19.05. nad ranem. W wyniku przelania wody przez koronę drogi przez kolejne 4 doby nieprzejezdna była droga krajowa nr 45 przebiegająca przy Żywocicach, później nieprzejezdna była także droga do Krapkowic (ulica Krapkowicka przy skrzyżowaniu z 45-ką). Na wielkość i powierzchnię zalanych terenów z pewnością miało wpływ zerwanie wału przeciwpowodziowego pod Ligotą Krapkowicką.

W wyniku niszczycielskiego żywiołu zalanych zostało 5 posesji przy ul. Krapkowickiej, boisko sportowe i mini bar przy boisku, 1 posesja przy ul. Rzecznej oraz 3 posesje i 1 gospodarstwo rolne wraz z budynkiem mieszkalnym przy ul. Łąkowej.

Podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku poziom wody w Odrze sięgnął 10,3 m. Obecna fala powodziowa przechodząca tą rzeką była nieco niższa, ale również bardzo groźna. Najwyższy poziom wód powodziowych Odry na terenie naszej gminy zanotowano przed południem 20.05.2010r., kiedy to na wodowskazie w Krapkowicach poziom osiągnął 826 cm.