News

W roku 2007 pojawiła się możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na polepszenie warunków życia i upiększenie wsi. Dla mieszkańców Żywocic otwarta została także „nowa droga” dla zwieńczenia wieloletnich zabiegów w poszukiwaniu możliwości budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II.


Z inicjatywy ówczesnego Burmistrza Krapkowic Piotra Sollocha, Sołtysa Żywocic Szczepana Brysia oraz ówczesnej Rady Sołeckiej w dniu  13 czerwca 2007 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie Mieszkańców Wsi Żywocice. Na tymże zebraniu mieszkańcy wyrazili chęć i zgodę na udział w Programie Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.

Popierając cenną, oddolną inicjatywę społeczności Żywocic, Rada Miejska w Krapkowicach w dniu 20 czerwca 2007 podjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectwa Żywocice do programu Odnowa Wsi.


Na Zebraniu Wiejskim w dniu 31 stycznia 2010 roku uchwalony został „Plan Odnowy Wsi Żywocice na lata 2008-2016″. Wśród kilku zadań, które mogą poprawić sytuację mieszkańców Żywocic wskazana została między innymi budowa ogólnodostępnego budynku sali gimnastycznej przy ul. Średniej. Plan ten Uchwałą Nr XXVIII/327/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010 roku zatwierdzony został do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Od wielu lat oczekiwana i pozostająca dotychczas w sferze marzeń inwestycja ma wreszcie szansę na realizację.


Wykonanie dokumentacji projektowej powierzono firmie Usługi budowlane z zakresu Projektowania i Nadzorowania mgr inż. Adama Nossola z Walec, który jako autor konstrukcji wraz grupą projektantów: arch. Andrzejem Szuba – autorem architektury, Alfredem Matuszkiem – autorem instalacji wod.-kan. oraz Marianem Tomczykiem – autorem instalacji elektrycznej przygotowali komplet dokumentów niezbędnych do wykonania inwestycji i przeprowadzenia procedury przetargowej..


Planowana inwestycja obejmuje niepodpiwniczony budynek sali gimnastycznej o wymiarach 29,56 m x 18,36 m. wraz z zapleczem socjalno-technicznym (szatnie, łazienki, toalety, magazyn sprzętu, pokój nauczyciela, pomieszczenia gospodarcze). Sala gimnastyczna będzie miała powierzchnię użytkową 284,17 m2, i wyposażona będzie w szeroki wachlarz sprzętu sportowego.

Sala będzie stanowiła obiekt sportowo – rekreacyjny ogólnie dostępny.


Na podstawie przygotowanej dokumentacji w dniu 27 października 2010 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Końcowa data złożenia ofert ustalona została na dzień 15 grudnia 2010 roku. W procedurze przetargowej udział wzięło 17 firm.


W dniu 29 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Krapkowicach Uchwałą Nr III/14/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krapkowice na 2011 rok wyraziła zgodę na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem środków pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


W dniu 23 lutego 2011 roku została podpisana umowa z Województwem Opolskim na dofinansowanie projektu pn. ”Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach”. Zadanie to zostanie zrealizowane wykorzystaniem dodatkowych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Rozwój i Odnowa Wsi”.

Projekt dokładnie wpisał się w założenia Programu i otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 500 tys. zł., co pozwoli na zrefundowanie kosztów inwestycji na poziomie ponad 36%.


W dniu 24 lutego 2011 roku po zakończeniu procedury przetargowej w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach doszło do zawarcia umowy z Firmą Inżynierską  „ALOG” z Reńskiej Wsi – wybranym wykonawcą robót budowlanych. Ze strony inwestora – Gminy Krapkowice umowę podpisał Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, ze strony wykonawcy – właściciel firmy Gerard Gola.

Wartość umowy brutto została określona na kwotę 1 363 879,04 zł., całe zadanie zostanie wykonane w okresie jednego roku od zawarcia umowy.


Przekazanie placu budowy głównemu wykonawcy nastąpiło w dniu 1 marca 2011.Kilka dni później rozpoczęło się porządkowanie terenu pod przyszłą inwestycję.

Pod koniec miesiąca marca ruszyły prace ziemne i przygotowywanie fundamentów. 30 marca na plac budowy dowieziono pierwszą partię betonu. Rozpoczęło się zalewanie ław fundamentowych.

W kwietniu rozpoczęło się wznoszenie ścian budynku. Dowiezione na plac budowy bloczki betonowe szybko zamieniają się w nowe mury.

Maj. Prace na budowie nieco zwolniły. Dowieziono pustaki ceramiczne, z których będą wykonane ściany nośne Czekamy na wmurowanie kamienia węgielnego, które zaplanowano na dzień 31 maja.