Wydażenie

Tegoroczna Niedziela Palmowa w żywocickiej parafii w swej oprawie została upiększona o dwa jakże wymowne elementy. Podobnie jak to bywało w latach poprzednich został rozstrzygnięty konkurs palm wielkanocnych, z których najdłuższa przyniesiona przez Sandrę Dominik mierzyła 4,10 m. Pozostałe palmy: Michała Skrzypca – 2,40 m, Alana Swobody – 2,39 m i Emilii Kucharskiej 2,00 m bardzo misternie wykonane, przyozdobione bukszpanem i kolorowymi kwiatami prezentują się nie mniej okazale.

Popołudniem zaś w miejsce tradycyjnych Gorzkich Żali bardzo licznie zgromadzeni w kościele w atmosferze skupienia wysłuchali medytacji pasyjnych – niecodziennego koncertu, jaki przygotowali muzycy orkiestry symfonicznej „Symphonia Rusticana” z Naczęsławic pod dyrekcją księdza Jerzego Kowolika.

Na szczególną uwagę w zaprezentowanej kompozycji zasługuje z pewnością bardzo umiejętne wykorzystanie dawnych, często już zapomnianych, śląskich pieśni pasyjnych.

Wykonywane zazwyczaj w aranżacjach wielogłosowych chorałów. W trakcie jednak niedzielnego koncertu w Żywocicach wzbogacone jednak zostały o partie solowe barwnych głosów znakomitych solistów Akademii Muzycznej w Katowicach.

Taki koncert nie mógł się nie podobać. Zgromadzeni na koncercie każdy wykonany utwór nagradzali gromkimi brawami. Na zakończenie zaś, zarówno dyrygent jak i soliści, w dowód uznania i podziękowania zostali nagrodzeni bukietami kwiatów.