Informacja

Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych. Już trzecia jednostka OSP z ternu Gminy Krapkowice wybrała skład nowych władz na kolejną kadencję. W sobotę 5 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach, na którym podsumowano działalność OSP za 2010 rok oraz za okres kadencji 2006 – 2010.

W zebraniu OSP uczestniczyli: Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Romuald Haraf, opiekun gminy Krapkowice z ramienia PSP Dowódca JRG kpt. Lucjan Lubaszka, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Krapkowicach dh Jerzy Jarosz, Radny Rady Miejskiej i Sołtys Żywocic dh Szczepan Bryś oraz licznie zgromadzeni członkowie OSP.

Zebranie otworzył Prezes OSP dh Arnold Joszko, którego też Walne Zebranie wybrało na przewodniczącego zebrania. Na protokolanta zebrania wybrano dh Annę Wojtala; dokonano również wyboru komisji mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej. Zarząd OSP przedstawił w formie prezentacji multimedialnej działalność stowarzyszenia za okres minionej kadencji, przedstawiono również sprawozdanie finansowe a także plan działalności i plan finansowy na 2011 rok.