News

Ośmiu osobom – strażakom z terenu Powiatu Krapkowickiego zostały wręczone wczoraj (17.02) honorowe odznaczenia „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego”. Podczas IV Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego wyróżnionych uhonorował Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta.

To zaszczytne i prestiżowe odznaczenie otrzymał m.in.: Arnold Joszko – Prezes OSP Żywocice, który razem z Prezesem Zarządu Powiatowego Jerzym Jaroszem i Prezesem OSP Żużela Andrzejem Wroża zostali wyróżnieni z terenu Gminy Krapkowice.

Marszałek J. Sebesta gratulując uhonorowanym, podkreślił jednocześnie ich szczególne zasługi w działalności na rzecz swoich lokalnych społeczności, z uwzględnieniem sprawnego kierowania akcją powodziową w trakcie ubiegłorocznej powodzi w regionie.

Specjalne, okolicznościowe listy gratulacyjne wręczył także Starosta Krapkowicki Maciej Sonik.

***

Odznakę „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego” nadaje Marszałek Województwa Opolskiego po uzyskaniu opinii Kolegium Odznaki.

Przyznanie tej odznaki jest aktem uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zasługi dla regionu Śląska Opolskiego. Nadaje się ją podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju województwa opolskiego, powiatu, gminy lub jednostki, w której działają, wzbogacając dorobek regionu w dziedzinach takich jak np. przemysł, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura, itp.