Wydażenie

W poniedziałek 14 marca członkowie Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Żywocice wybrali swoje władze na nową, 4 letnią kadencję. Wybory poprzedziło rozpatrzenie merytorycznego i finansowego sprawozdania z działalności Zarządu stowarzyszenia za minioną kadencję. Swoje sprawozdanie przedstawiła także Komisja Rewizyjna. Po dyskusji i udzieleniu absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy, walne zebranie wybrało członków nowego zarządu i komisji rewizyjnej.

Skład zarządu na nową kadencję wygląda następująco: Paweł Wiencek – Prezes, Anna Wojtala – Wiceprezes, Dorota Thomalla – Sekretarz, Tomasz Namysło – Skarbnik oraz Adrian Glacel – Członek Zarządu. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Roman Stańczyk – Przewodniczący, Adriana Stokłosa – Sekretarz oraz Aleksandra Rusz – Członek.

Podczas kończącej zebranie dyskusji omówione zostały plany Stowarzyszenia na najbliższy rok. Zaplanowano m.in. udział w realizacji projektów z zakresu odnowy wsi a także udział corocznych imprezach kulturalnych organizowanych na terenie sołectwa.