News

Już po raz VI zorganizowane zostało Powiatowe Spotkanie Weteranów i Zasłużonych dla Pożarnictwa. W sobotę 5 listopada w kościele parafialnym w Strzeleczkach uroczystą mszę św. w intencji strażaków – weteranów odprawili ks. Jan Buhl  – proboszcz parafii w Strzeleczkach oraz ks. dr Józef Urban – diecezjalny duszpasterz strażaków.

Po mszy uczestnicy zjazdu przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie miała miejsce dalsza część spotkania. Każda jednostka OSP z terenu całego powiatu krapkowickiego delegowała jednego przedstawiciela: z Żywocic udział wziął wieloletni członek OSP dh. Jerzy Rakowski. Każdy uczestnik zjazdu weteranów został nagrodzony pamiątkowym dyplomem i okolicznościowym upominkiem.

Podziękowania weteranom przekazali obecni na uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Andrzej Kasiura, Wiceprezesi dh Arnold Joszko i dh Romuald Haraf a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Jerzy Jarosz.