Wydażenie

W samo południe 31 maja rozpoczęła się przy szkole podstawowej w Żywocicach uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod wielofunkcyjną salę gimnastyczną.

Powitania bardzo licznie przybyłych gości dokonała dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach – Joanna Jeż.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik, Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Przewodniczący Rady Powiatu Roman Chmielewski, Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura, Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Witold Rożałowski, Radni Rady Miejskiej, komendanci służb mundurowych policji i straży pożarnej a także społeczność Żywocic z Sołtysem Szczepanem Brysiem i Radą Sołecką, obecnym proboszczem żywocickiej parafii ks. Piotrem Kamieniakiem a także byłym proboszczem Krzysztofem Korgel. Wśród zaproszonych gości była także przebywająca w Krapkowicach kilkuosobowa delegacja miasta partnerskiego Camas w USA z Lloydem Halversonem na czele.

Uroczystość miała charakter wyjątkowo uroczysty. Po oficjalnym wystąpieniu Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiury krótką historię budowy hali sportowej przytoczył jeden z inicjatorów budowy Szczepan Bryś. Chwilę później główny inicjator budowy – burmistrz Krapkowic poprzedniej kadencji Piotr Solloch w dowód uznania odebrał z rąk przewodniczącego rady Odznakę „Zasłużony dla Krapkowic”, nadaną przez Radę Miejską zeszłej kadencji.

W dalszej kolejności odczytany został i podpisany przez zaproszonych gości Akt Erekcyjny, plac budowy został zaś poświęcony przez proboszcza ks. Piotra Kamieniaka.

Akt Erekcyjny umieszczono w metalowej tubie, razem z aktualnym fotografiami miejscowości, aktualnymi wydaniami gazet lokalnych oraz funkcjonującymi w obiegu monetami. Wmurowania kamienia węgielnego dokonali kolejno zaproszeni goście.

Na pamiątkę dla przyszłych pokoleń została ufundowana kronika, w której to zawarte zostały już wszystkie ważne wydarzenia związane z historią budowy.

Po głównej ceremonii zaproszeni goście dokonali pamiątkowych wpisów do kroniki, później udali się do budynku szkoły, gdzie uczniowie przedstawili okolicznościowy program artystyczny.