News

Ruszyły prace przy zmianie aranżacji skweru obok remizy straży pożarnej. Zgodnie z założeniami projektu „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” na początku listopada Gmina Krapkowice podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie tego zadania.

Prace rozbiórkowe starego, betonowego ogrodzenia wykonali nieodpłatnie w ramach tzw. wkładu własnego projektu sami mieszkańcy. A łatwo nie było. Popękany i zniszczony czynnikiem czasu mur a także osadzone głęboko korzenie usytuowanych tu przed laty drzew stanowiły dość trudną do pokonania barierę. Poradziła jednak sobie z tym fadroma użyczona przez p. Brysia. Swoje ciągniki z przyczepami podstawili p. Kostka i p. Wieszołek a grupa 12 mieszkańców pod kierownictwem p. Joszko i p. Lisika w kilka popołudni uporała się rozbiórką.

W akcję rozbiórki starego ogrodzenia zaangażowali się przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie wsi – Ochotniczej Straży Pożarnej Żywocicach, Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Żywocie a także Towarzystwa Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

W tym tygodniu (15.11) na teren stawiła się firma, która wykona prace budowlane. Na ile pozwoli pogoda zostaną wylane fundamenty i rozpocznie się murowanie nowego ogrodzenia z kostki granitowej.

Wniosek przygotowany wspólnie z mieszkańcami Żywocic o wartości prawie 37 tys. zł w części zostanie zrealizowany w tym roku, zakończony natomiast zostanie do 31 marca przyszłego roku. Część środków (10 tys. zł) pochodzić będzie z Funduszu Sołeckiego Żywocic na 2011 rok. Warto wspomnieć, że w ramach zadania wykonane zostanie nowe ogrodzenie, przy alejce wewnętrznej z kostki brukowej zamontowane zostaną ławki. Na końcu posadzone zostaną ozdobne nasadzenia niskiej zieleni.

Zgodnie  z założeniami dofinansowanego projektu, zagospodarowanie tej centralnej części wsi z jednej strony przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej, z drugiej powstanie ciekawe miejsce spotkań mieszkańców. Co ważne także ze względu na przebiegającą przez Żywocice oznakowaną trasę rowerową miejsce to może być często odwiedzane przez turystów uprawiających turystykę rowerową.