Informacja

W sobotę 3 marca 2012r. w Publicznej szkole Podstawowej w Żywocicach odbyło się walnego zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej straży Pożarnej w Żywocicach. Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został Prezes Arnold Joszko, wybrano także protokolanta – Anetę Nowak oraz komisję uchwał i wniosków. Sprawozdanie z działalności za miniony 2011 rok przedstawił w formie prezentacji multimedialnej Prezes Arnold Joszko.

Sprawozdanie finansowe przedstawione zostało przez Skarbnik Anetę Nowak, zaś sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Franciszek Glacel. Komisja zawnioskowała do Walnego Zebrania o udzielenie Zarządowi absolutorium za okres sprawozdawczy. I tak się też stało. Tuż po przedstawieniu projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący członkowie OSP Żywocice jednogłośnie udzielili poparcia dla zarządu OSP.

Ważniejsze tematy poruszane w trakcie spotkania dotyczyły m.in. trudności w pozyskaniu środków na przebudowę remizy, zakończenia remontu hydrantów na terenie wsi, informacji o przebiegu realizacji projektu „zagospodarowanie skweru przy remizie” oraz konieczności wykonania remontu dachu na wieży i na samej remizie.

Wzorem lat poprzednich na zebraniu nie zabrakło także licznych gości zaproszonych. W tegorocznym zebraniu udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego – Andrzej Kasiura, Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach – mł. bryg Marek Kucharski, Komendant Gminny OSP w Krapkowicach – Jerzy Jarosz, opiekun gminy z ramienia KP PSP – kpt. Lucjan Lubaszka, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Bernard Friedla oraz Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Krapkowice – Franciszek Glombica. Społeczność Żywocic reprezentowali ponadto Sołtys Szczepan Bryś, Prezes Ludowego Zespołu Sportowego Bertold Szywalski oraz Przewodniczący Koła DFK Andrzej Namysło.