News

O potrzebie badania źródeł własnej tożsamości i historii lokalnej nie trzeba chyba zbytnio przekonywać. Bardzo odległe w latach fakty, historyczne daty i wydarzenia, nigdzie nie zapisane, po prostu zanikają. Ocalić może je tylko przekaz pisany.

Według różnych źródeł nazwa Żywocic pojawia się ok. roku 1300. Przez ponad jednak 700 lat historia miejscowości nie została nigdy spisana. Z tego też względu pod na przełomie listopada i grudnia ub. roku zawiązał się nieformalny, społeczny komitet w sprawie przygotowania Kroniki Żywocic. Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym zostały wstępnie ustalone zakresy do opracowania Kroniki, każda zaś ze współpracujących osób wzięła na siebie przygotowanie jednego działu.

Przed grupą bardzo trudne zadanie. Trzeba opisać posiadane już materiały, pozyskać stare zdjęcia, mapki czy też inne dokumenty. Zadanie trudne, ale wykonalne.

Zwracamy się zatem z ogromną i gorącą prośbą do Wszystkich Mieszkańców, zarówno obecnych, jak i byłych. Komitet prosi wszystkich ludzi dobrej woli będących w posiadaniu historycznych materiałów, zdjęć, widokówek, wycinków prasowych itp. o udostępnienie ich lub przesyłanie w posiadanej wersji elektronicznej na podany adres mailowy: admin@zywocice.pl

Materiały do zeskanowania można także przesłać na adres Sołtysa Żywocic Pana Szczepana Brysia, który podjął się przewodniczenia społecznemu komitetowi.

***

Z pewnością niezwykle cenne wiadomości o przeszłości naszej miejscowości można znaleźć w wydanej tuż przed końcem 2011 roku a dostępnej już w krapkowickich księgarniach książce „Historia Miasta Krapkowice na Górnym Śląsku AD 1914” autorstwa Dr Johannesa Chrząszcza w przekładzie na język polski krapkowiczanina Pana Henryka Steinhoffa.

Dr Chrząszcz w wielu kręgach uważany za nestora górnośląskiego piśmiennictwa historycznego, jest autorem wielu bardzo ciekawych publikacji. Napisał historie wielu miejscowości na Górnym Śląsku, m. in. Prudnika, Białej Prudnickiej, Pyskowic, Toszka, Gliwic. Jego osiągnięcia w badaniu przeszłości dziejów Śląska były na tyle znaczące, że fakty historyczne podawane w jego publikacjach uważa się za bardzo wiarygodne źródło.

Przez wiele dziesięcioleci pisana gotykiem „Historia Miasta Krapkowice…” dostępna była często tylko w kserokopii. Teraz zarówno świetna jakościowo fotokopia, jak i tłumaczenie dostępne są dla każdego.

Należy mieć nadzieję, że również niedługo będzie można przeczytać ciekawe fakty z dziejów naszych Żywocic…