News

Zmiana aranżacji skweru obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach, realizowana w ramach projektu „Tu warto odpocząć – zagospodarowanie skweru przy ul. Łąkowej w Żywocicach” została zakończona.

W miejscu starego betonowego ogrodzenia usytuowano nowe z kostki granitowej, przy wewnętrznej alejce z kostki brukowej zamontowane zostały ławki a wokoło posadzone zostały ozdobne nasadzenia niskiej zieleni. W centralnym miejscu skweru zamontowana została tablica z mapką (planem ulic i najważniejszymi miejscami miejscowości) całość opatrzone nowym logo Żywocic.

Rozpoczęty jeszcze w listopadzie ub. roku projekt zakładał zagospodarowanie tej centralnej części wsi przyczyniając się do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej a także przygotowanie ciekawego miejsca spotkań dla mieszkańców. Wniosek przygotowany wspólnie z mieszkańcami Żywocic o wartości prawie 37 tys. zł w części został dofinansowany na podstawie wniosku o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe Projekty. Część środków pochodziła także z Funduszu Sołeckiego Żywocic na 2011 rok.