Informacja

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe, zagwarantowane dla poszczególnych sołectw na przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Jej wysokość zależy w zasadzie od zamożności gminy, ale wyliczana jest także na podstawie ilości mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców.

W 2012 roku dla sołectwa Żywocice przewidziano kwotę 21.178 zł. Mieszkańcy jeszcze w 2011 roku na Zebraniu Wiejskim zdecydowali, iż 10.000 zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na modernizację terenów i obiektów wiejskich, 5.000 zł na utrzymanie terenów zielonych a 6.178 zł na działalność społeczno – kulturalną. Największą część funduszu w 2012 roku przeznaczono na zagospodarowanie terenu przed przy wjeździe do miejscowości przed budynkiem baru (niewielki skwer z tzw. „witaczem” na skrzyżowaniu ul. Krapkowickiej i ul. Kozielskiej).

Z kolei na 2013 rok dla sołectwa Żywocice przysługuje kwota 22 069 zł. Zebranie mieszkańców, które odbyło się w końcu września zdecydowało o następującym podziale tej kwoty.

ak 8.000 zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie do zakupu zaplecza sanitarnego dla  klubu LZS Żywocice, 4.750 zł przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych w Ligocie Krapkowickiej i Żywocicach, 4.500 zł zostało zarezerwowane na działalność społeczno – kulturalną, 3.250 zł na remont budynku OSP, 750 zł na drobny remont starego cmentarza przy ul. Kozielskiej a 569 zł na utrzymanie strony internetowej sołectwa.