News

Projekt zatytułowany „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali sportowej w Żywocicach” uzyskał I miejsce w województwie opolskim w IV edycji konkursu Przyjazna Wieś.

„Przyjazna wieś” to konkurs na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury na terenach wiejskich, organizowany w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Konkurs ten był realizowany w podziale na trzy kategorie: infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna i infrastruktura ekologiczna. Podzielony był na dwa etapy: I – regionalny i II – ogólnopolski. Do udziału w nim zaproszeni byli wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r. Warunkiem udziału w konkursie było zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

Projekt został zgłoszony przez Gminę Krapkowice (inwestora budowy hali sportowej w Żywocicach) do kategorii Infrastruktura ekologiczna i na etapie regionalnym uzyskał najwyższe noty – zdobył I miejsce i nagrodę 10.000 zł.

W kategorii tej pod uwagę brane były głównie takie kryteria, jak: wpływ na poprawę środowiska naturalnego,  wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, realizacja inwestycji zgodna z lokalnymi planami rozwoju czy też angażowanie lokalnej społeczności i budowanie wzajemnego partnerstwa z organizacjami prowadzącymi działania proekologiczne. Warto przy tym wspomnieć, że projekt ten nominowany został do etapu szczebla ogólnopolskiego. Członkowie jury konkursowego ocenili 36 projektów z całej Polski. Niestety projekt naszej gminy nie znalazł się w gronie zwycięzców. Tym niemniej i tak udział w tak prestiżowym konkursie należy odnotować jako ogromny sukces. To świetna promocja zarówno Gminy Krapkowice, jak i samych Żywocic. Nagroda odebrana przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę i Sołtysa Żywocic Szczepana Brysia jeszcze w końcu 2012 roku została