Informacja

Na ukończeniu są już prace związane z realizacją zadania pn. „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km od 0+000 ÷ 1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowości Krapkowice i Żywocice, gm. Krapkowice”. Nazwa tego zadania zapewne dość zawiła, tak jak zawiły był zakres robót, które zostały przewidziane do wykonania.

Dla przypomnienia. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, mając do dyspozycji środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w sierpniu 2011 roku ogłosił przetarg na wykonanie dość ważnego z punktu widzenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Osobłogi. Część prac wykonywana była w Krapkowicach, w okolicach ulicy Przybrzeżnej np. regulacja wód oraz zmiana ukształtowania terenu na gruntach przylegających do rzeki, odbudowa zjazdu dla potrzeb transportu przeciwpowodziowego z parkingu przy ul. Przybrzeżnej. Na prawym brzegu, od połączenia z brzegiem rzeki Odry do ujścia Młynówki wykonano tamę faszynowo – kamienną, całkowicie odbudowany został także krapkowicki jaz wraz przepławką dla ryb.

W Żywocicach, w okolicach mostu na drodze nr 45 odbudowano umocnienia w korycie rzeki oraz w skrajnych przęsłach mostu, skorygowano prawy brzeg oraz umocniono wyrwy na prawej skarpie rzeki poniżej jazu. Ponadto prawa skarpa została umocniona narzutem kamiennym na geowłókninie a lewostronny brzeg i podnóża jego skarpy ubezpieczone zostały kiszką faszynową i darniną. Całkowicie odbudowany został także jazz żywocicki (wodospad). Murki przy tzw. klapach na Osobłodze również zostały umocnione.