Wydażenie

Spotkanie modlitewne z grupami parafialnymi i wspólny udział  w Mszy św. to główne punkty Wizytacji Kanonicznej w każdej parafii. W poniedziałek, 4 marca taką Wizytację przeżywała Parafia pw. Św. Floriana w Żywocicach. Parafię wizytował ks. bp Paweł Stobrawa.

Kanoniczna wizytacja pasterska biskupa odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Stanowi ona doskonałą okazję do pogłębienia kontaktów zarówno z duszpasterzami, jak i wiernymi oraz różnymi wspólnotami działającymi na terenie parafii. Wizytacja składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej a także już samej wizyty pasterskiej biskupa. Zakres wstępnej wizytacji kanonicznej dokonywanej przez przedstawicieli Kurii Diecezjalnej obejmuje wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem parafii od stanu i zabezpieczenia nieruchomości i innych dóbr materialnych, poprzez prowadzenie ksiąg parafialnych, dokumentacji katechetycznej, kartotek parafialnych, ksiąg inwentarzowych i rachunkowych, protokołów spotkań Rady Duszpasterskiej i wiele, wiele innych. Wizytatorzy ponadto zwracają uwagę na porządek nabożeństw w parafii, formy pracy duszpasterskiej oraz działalność poszczególnych grup i wspólnot. Zazwyczaj szczególnym przedmiotem zainteresowania jest katecheza szkolna oraz zaangażowanie duszpasterzy, katechetów i animatorów w pracę duszpasterską i katechetyczną.

Ksiądz Biskup przybył do Żywocic przed godz. 14.00. W trakcie kilkugodzinnego pobytu spotkał się na nabożeństwie z osobami chorymi i starszymi, członkami Róż Różańcowych, II Zakonu Św. Franciszka i Bractwa Św. Józefa, następnie z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania oraz z ministrantami i Dziećmi Marii. Na zakończenie wizytacji, wieczorem o 18.00, odprawiona została uroczysta Msza Św. a tuż po niej przy licznym udziale parafian biskup Stobrawa poświęcił nowo wybudowaną plebanię. Zwieńczeniem wizytacji było spotkanie z członkami Rady Parafialnej i poświecenie kancelarii i pomieszczeń plebanii.