Galeria

Docelowym punktem tegorocznej, jesiennej pielgrzymki, która wyruszyła z Żywocic w poniedziałek 30 września był Dub nad Morawą. To małe miasteczko w powiecie Ołomunieckim, gdzie proboszczem jest pochodzący z Folwarku, spod Opola ksiądz Jan Kornek. Jego mała parafia obejmuje trzy wioski i liczy tylko około 500 wiernych. Choć na terenie tych miejscowości zamieszkuje prawie 5000 osób. Drugi kościół filialny znajduje się w miej­scowości Charvaty.

W przepięknym barokowym kościele Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza św., której przewodniczył ks. Proboszcz Piotr Kamieniak, opiekun pielgrzymki i jednocześnie przewodnik. Tradycja pielgrzymowania do tej świątyni trwa tam od ponad 250 lat a legenda głosi, iż ludzie zaczęli przychodzić dzięki drewnianemu obrazkowi Matki Bożej Łask Pełnej, który wiział na przydroznej lipie i w nocy świecił.

Po mszy ksiądz Jan, zapalony myśliwy oprowadził wszystkich po swoim ogromnym gospodarstwie. Sposób i tempo odnawiania budunków dawnej posiadłości wprawiło w zachwyt zwiedzających. Ks. Kornek podzielił się historią swego kościoła oraz wydarzeniami sprzed jedenastu lat, kiedy to zamordowano ówczesnego proboszcza ks Cyrila Vrbika. Potem zaprosił do zwiedzenia niedawno odrestaurowanych pomieszczeń plebanii. Wrażenie na pewno wywarły odremontowane i wyposażo­ne pomieszczenia dla pielgrzy­mów, podziemia z zabytkowym skle­pieniem a także pokój kardynalski, w którym przed wiekami przebywali różni biskupi i kardynałowie. Ten historyczny pokój wyposażono w meble zmarłego w Ja­vorniku kardynała Adolfa Bertrama.

Drugim celem jednodniowej pielgrzymki był Ołomuniec, jedno z  największych i pod względem ilości zabytków historycznie najważniejszych miast Republiki Czeskiej. Ołomuniec zawsze był znaczącym ośrodkiem administracji kościelnej. Stąd też liczne zabytki, które w czasie popołudniowego spaceru nasi pielgrzymi zwiedzili. A zobaczyć można było Katedrę p.w. św. Wacława, pałac arcybiskupi, muzeum archidiecezjalne i kaplicę św. Jana Sarkandra. Na rynku nie sposób było przejść obok ratusza z zegarem astronomicznym i kolumną Trójcy Przenajświętszej.