Galeria

Niedziela 9 listopada w kartach historii Żywocic zapisze się w sposób szczególny. A to za sprawą obchodzonych dwóch jubileuszy: 25-lecia poświęcenia kościoła parafialnego i 125 -lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywocicach. Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. odprawioną przez Arcybiskupa Alfonsa Nossola, przy udziale proboszcza Parafii Św. Floriana w Żywocicach ks. Piotra Kamieniaka, byłego proboszcza ks. Krzysztofa Korgela oraz pochodzących z naszej parafii księży.

Popołudniu o 15.00 pododdziały strażaków prowadzone przez dowódcę uroczystości – komendanta gminnego dh Jerzego Jarosza, na czele z orkiestrą dętą OSP Mechnica-Kamionka i pocztami sztandarowymi, w paradnym szyku przemaszerowały spod remizy do hali sportowej przy szkole podstawowej. Tam odbyło się Międzypokoleniowe Spotkanie Integracyjne „W Żywocicach jak w rodzinie..”.

W pierwszej części przewidziano oficjalne uroczystości jubileuszu, połączone w tym roku z gminnym spotkaniem strażaków oraz specjalnie na tę okazję zaproszonych zasłużonych działaczy i seniorów z wszystkich jednostek Gminy Krapkowice. W uroczystościach udział wzięli m.in. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu dh Andrzej Borowski; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Joachim Wojtala; Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Krapkowicach dh Andrzej Kasiura, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach mł. brygadier Marek Kucharski oraz Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. dr Józef Urban.

Witając zaproszonych gości i licznie przybyłych mieszkańców, Prezes OSP w Żywocicach druh Arnold Joszko wspomniał, iż każda społeczność przywiązuje wielkie znaczenie do tego, co działo się w swojej historii, w historii regionu, gminy, swojej wsi jak i każdej organizacji z osobna. Poinformował zebranych o jubileuszu 125-lecia powstania OSP Żywocice oraz o obchodzonych także w tym dniu gminnych obchodach dnia strażaka. Po tym w prezentacji multimedialnej przedstawił rys historycznego jednostki.

W trakcie uroczystości wręczono medale i wyróżnienia strażackie. Jako pierwszy został wręczony Złoty Znak Związku – najwyższe odznaczenie Związku OSP RP. Odznaczenie to nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za długoletnią, aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej. Odznaką tą może być uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP RP, jak również Ochotnicza Straż Pożarna o co najmniej 100-letniej działalności.

Za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało Złoty Znak Związku druhowi Franciszkowi Glacel.

Podobnie Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało po raz drugi Złoty Medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhowi Henrykowi Pawliczkowi.

Z kolei za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu nadało Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: druhnie Anecie Nowak i druhowi Damianowi Dominik; Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhnie Annie Wojtala; Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Kazimierzowi Lisik.

Za duży wkład i zaangażowanie na rzecz jednostki, Zarząd OSP Żywocice wyróżnił listami pochwalnymi następujących druhów – Kazimierza Lisik, Roberta Joszko, Jana Lisik, Marcina Giza, Sebastiana Niesporek.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszła kolej na wspólną biesiadę bardzo licznie zebranych mieszkańców – seniorów, dzieci i rodziców. Rozpoczęła ją koncertem strażacka Orkiestra Dęta OSP Mechnica – Kamionka pod batutą Manfreda Kudli. Popołudniowa kawa i przepyszne ciasta serwowane nieodpłatnie przez członków Zarządu żywocickiej OSP. W dalszej części artystycznej ze scenką taneczną wystąpiły przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Żywocicach. Program dzieci przygotowała p. Ewa Marek.

Prawdziwą perełką popołudniowego spotkania był Festiwal Piosenki Strażackiej przygotowany przez dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. Niezapomniane hity lat 70-tych i 80-tych śpiewane na estradach festiwali w Zielonej Górze, Sopocie i Opolu – „Oczi Cziornyje”, „Przeżyj to sam”, „Jak się masz kochanie”, „Jest w orkiestrach dętych taka siła”, „Budujemy nowy dom”, „Miłość ci wszystko wybaczy” i wiele innych przebojów w wykonaniu dzieci, rozbawiły zgromadzoną publiczność. Żywy program i odpowiednio dobrane kolorowe przebrania dzieci musiały się podobać. Scenariusz i przygotowanie dzieci to zasługa p. Renaty Anioł i p. Ilony Makowiec. W nagrodę wszyscy uczestnicy programu artystycznego zostali nagrodzeni słodkim, czekoladowym upominkiem. Każde dziecko ze szkoły otrzymało ponadto od Prezesa A. Joszko kamizelkę odblaskową z nadrukiem promocyjnym Żywocic.

Zwieńczeniem niedzielnego spotkania był koncert w biesiadnych rytmach muzyki niemieckiej w wykonaniu Duetu Aneta&Norbert. Zgodnie z przewidywaniami koncert zakończył się licznymi bisami i gorącymi brawami.

W spotkaniu udział wzięło ok. 400 osób. Wśród nich zasłużeni działacze OSP – emeryci z terenu Sołectwa Żywocice, grupa zaproszonych emerytów i zasłużonych działaczy pożarnictwa z poszczególnych jednostek OSP Gminy Krapkowice oraz liczna grupa seniorów – mieszkańców Żywocic a także ich rodziny, dzieci i młodzież z przedszkola i szkoły podstawowej.

Niedzielne Międzypokoleniowe Spotkanie Integracyjne

„W Żywocicach jak w rodzinie” zostało dofinansowane ze środków

budżetu Gminy Krapkowice w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego.

W ramach powyższego projektu przeprowadzone zostało spotkanie kulturalne, którego celem była integracja wielopokoleniowa emerytów i zasłużonych działaczy pożarnictwa, ich rodzin oraz najmłodszego pokolenia poprzez wykorzystanie kultury i jej oddziaływania, jako fundamentu relacji międzyludzkich.