Informacja

Coraz bliżej do urządzenia siłowni zewnętrznej na terenie przy ulicy Średniej. Urządzenia do ćwiczeń dotarły właśnie do Żywocic.

O planach budowy siłowni Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej informowali mieszkańców jeszcze w trakcie Zebrania Wiejskiego we wrześniu ubiegłego roku. W marcu ustalono sposób rozlokowania urządzeń oraz wstępne kształty zagospodarowania terenu.

Ze środków Funduszu Sołeckiego na rok 2015 zostały już zakupione urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Na zagospodarowanie terenu i wyposażenie terenu w inne elementy tzw. małej architektury w przyszłym 2016 roku przeznaczonych zostało 12.000 zł. Zdecydowali o tym mieszkańcy, którzy uczestniczyli w Zebraniu Wiejskim w końcu września br. Zgodnie z terminami zapisanymi w ustawie o funduszu sołeckim, ustalony został wtedy podział Funduszu Sołeckiego na 2016 rok. Wynosi on według wyliczeń 26.601,- zł. Prócz środków na wyposażenie i zagospodarowanie terenu właśnie pod siłownię zewnętrzną przy ul. Średniej, pozostałe fundusze przeznaczono na działalność społeczno-kulturalną (w tym m.in. organizację dożynek, spotkania z okazji Józefka, Dzień Kobiet, spotkania z okazji Marcina, kiermasz adwentowy itp.) – 7.600,- zł; na utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi – 3.000,- zł; na utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych w Ligocie – 1.500,- zł; na poprawę infrastruktury na terenie boiska sportowego w Żywocicach – 1.101,- zł; na częściową renowację terenu starego cmentarza – 800,- zł oraz na utrzymanie strony internetowej Żywocic – 600,- zł.

***

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe, zagwarantowane dla poszczególnych sołectw na przedsięwzięcia mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców. Jej wysokość zależy w zasadzie od zamożności gminy, ale wyliczana jest także na podstawie ilości mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji wielu pomysłów zgłaszanych przez mieszkańców.

?