Ważna informacja

Na mocy dekretu Biskupa Opolskiego z dnia 21.06.2016r. w parafii w Żywocicach pod koniec sierpnia nastąpi zmiana proboszcza. Obecnego proboszcza ks. Piotra Kamieniaka, który otrzymał nominację na funkcję proboszcza w parafii Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu, zastąpi ks. dr Grzegorz Kublin.

Wyświęcony w 2002 roku ks. Kublin przez pierwsze cztery lata pełnił funkcję wikariusza w Zdzieszowicach, w parafii św. Antoniego. Kolejne cztery lata był wikariuszem w Raciborzu, w parafii św. Mikołaja. Dalej przez rok wikariuszem w Niemodlinie a następnie przez dwa lata wikariuszem w Jemielnicy. Od 2013 roku związany jest z Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, najpierw jako prefekt, a  od września 2015 jako rektor. Dekret biskupa opolskiego obowiązywać będzie od 24 sierpnia 2016.

Ks. Piotr Kamieniak ma objąć parafię w Dobrodzieniu, która jest niemal czterokrotnie większa od żywocickiej, liczy niecałe 5000 mieszkańców. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły – parafialny pw. Św. Marii Magdaleny oraz drugi – pw. Św. Walentego; ponadto Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. W obrębie należącym do parafii znajdują się: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, Zespół Szkół Rolniczych w Gosławicach, publiczne gimnazjum i trzy szkoły podstawowe.