News

Plac rekreacyjny z siłownią na wolnym powietrzu przy ul. Średniej nabiera ostatecznych kształtów. Urządzenia do ćwiczeń zamontowane zostały w docelowych miejscach w obrębie wybrukowanego deptaku.

Wprawdzie część terenu została jeszcze do zagospodarowania, ale na wiosnę cały plac rekreacyjny powinien być gotowy. Także ze środków przyszłorocznego Funduszu Sołeckiego część funduszy zostanie przeznaczonych na dokończenie placu – 8.000 zł. Zdecydowali o tym mieszkańcy, którzy uczestniczyli w Zebraniu Wiejskim w końcu września br. Ustalony został wtedy podział Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. Wynosi on według wyliczeń 27.712,- zł. Prócz środków na wyposażenie i zagospodarowanie terenu właśnie pod siłownię zewnętrzną przy ul. Średniej, pozostałe fundusze przeznaczono na działalność społeczno-kulturalną (w tym m.in. organizację dożynek, spotkania z okazji Józefka, Dzień Kobiet, spotkania z okazji Marcina, kiermasz adwentowy itp.) – 7.600,- zł; na utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi – 4.000,- zł; na utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych w Ligocie – 1.500,- zł; na poprawę infrastruktury na terenie boiska sportowego w Żywocicach – 1.000,- zł; na renowację starej konnej pompy strażackiej – 5.000,- zł oraz na utrzymanie strony internetowej Żywocic – 612,- zł.

Czujne oko aparatu uwieczniło pierwsze testy przeprowadzone przez reprezentantów „wiejskiej władzy” – sołtysa Szczepana Brysia i Przewodniczącego Rady Sołeckiej Wernera Wiencka.